Simple Image Gallery Notice: Joomla!'s "/cache" folder is not writable. Please correct this folder's permissions, clear your site's cache and retry.

Nowoczesna cysterna do transportu LNG

There are no translations available.

Wdrożenie do produkcji kontenera – cysterny do intermodalnego transportu skroplonego gazu ziemnego LNG i płynów kriogenicznych do minus 200°C


Zespół z Zakładu Grafiki i Modelowania Komputerowego pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Edwarda Lisowskiego, który zajmuje się badaniami nad nowymi technologiami i ich wdrażaniem do produkcji przy wykorzystaniu systemów CAD, CAE, w ramach projektu celowego nr ROW-II-358/2008 zaprojektował nowej generacji kontenerowy zbiornik do transportu skroplonych gazów. Proponowane rozwiązania wdrożono do produkcji w Zakładach Aparatury Chemicznej CHEMET S.A. dzięki współfinansowaniu uzyskanemu w ramach programu Innowacyjna Gospodarka. Zbudowane urządzenie, oprócz wszystkich wymaganych dopuszczeń krajowych uzyskało również certyfikację Loyd’s Register EMEA Chemicals & Power. Jest to wzorcowy przykład współpracy uczelni z przemysłem: zrealizowano kluczowe rozwiązania dotyczące intermodalnego transportu ważnych produktów, jak skroplony gaz ziemny i inne ciecze kriogeniczne od pomysłu do wdrożenia. Nowe rozwiązanie charakteryzuje długi czas utrzymywania skroplonego medium w zbiorniku, bez strat cieplnych dzięki kombinowanej izolacji wykonanej  z wykorzystaniem wielostopniowych ekranów promieniowania, nano materiałów, próżni oraz oryginalnego opatentowanego systemu podpór. Rozwiązanie znajduje zastosowanie głównie w transporcie intermodalnym ale również do jako urządzenie stacjonarne do tankowania pojazdów.
Zastosowania opracowanego kontenera znajdują bezpośrednio w transporcie od dystrybutora do klienta jak również w budowie stacji tankowania pojazdów. W chwili obecnej trwają testy autobusu miejskiego z paliwem LNG, problematyka ta szerzej jest przedstawiona na: 

http://gazownictwo.wnp.pl/test-autobusu-na-lng-w-ostrowie-wlkp,82023_1_0_0.html.