Umowy o współpracy z firmami z grupy PONAR

There are no translations available.

W dniu 5 stycznia 2012r. zawarto umowę o współpracy w zakresie działalności naukowo badawczej między Instytutem Informatyki Stosowanej a firmami  PONAR WADOWICE S.A. oraz PONAR-SILESIA S.A.

Celem nawiązanej współpracy jest:

  • wspólne rozwiązywanie problemów naukowo technicznych powstających w ramach działalności firm,
  • prowadzenie wspólnych działań badawczo-rozwojowych,
  • udział w projektach badawczych krajowych i zagranicznych,
  • realizacji szkoleń i konsultacji,
  • realizowania staży i praktyk studenckich.