Publikacje pracowników M-7 w roku 2003

There are no translations available.

 

 

Monografie lub rozdziały w monografiach

Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w języku angielskim

 1. Pietraszek J.; Analisis of the MLP approximation for the two-factor experimental design over irregular grid generated by Voronoi scheme, Springer-Physica Verlag; ISBN 83-914632-9, 2003.

Autorstwo monografii lub podręcznika akademickiego w języku polskim lub innym nie angielskim

 1. Lisowski E.; Modelowanie geometrii elementów  maszyn i urządzeń w systemach CAD 3D z przykładami w Solid Works, Solid Edge i Pro/Engineer, Wydawnictow PK, Kraków 2003.

Publikacje w czasopismach recenzowanych z listy filadelfijskiej

 1. Gawdzińska K., Grabian J., Wojnar L.; Analisis of defects formation in as-cast metal  saturated composites, Metallurgija, vol. 42, 2, s.135-140, 2003.

Publikacje w innych czasopismach recenzowanych o zasięgu co najmniej krajowym

 1. Lisowski E., Domagała M.; Modeling of hydrodynamic interaction forces in direct relief valve by use CFD method, 18 International Conference on Hydraulics and Pneumatics; 2003.
 2. Lisowski E., Gromala P.; Graphical presentation of phnenomena occurred during fluid flow through control valve based on CFD analisis, 18 International Conference on Hydraulics and Pneumatics, 2003.
 3. Lisowski E., Rohatyński R., Gromala P.; Application of fluent packages in Modelling of flow through directional control valve, CMFF 03, 2003.
 4. Osocha P.; Modelowanie rozmyte aproksymacji wyników planów doświadczeń drugiej generacji, I Ukraińsko-Polska Konferencja Naukowa, 2003.
 5. Lisowski E., Filo G.; Fuzy Logic and Neural Network as Controllers in the Hydraulic Systems, ICCC 2003, 2003.
 6. Lisowski E., Brandys P.; Synchnization of hydraulic actuator morion by flow divider valve in open control system, ICCC 2003.
 7. Lisowski E., Czyżycki W.; Microprocessor Control of Vane Pump Operating Pressure and Delivery, ICCC 2003.
 8. Polański Z., Pietraszek J., Górecka R.; System eksportowy DAX wspomagający planowanie eksperymentu, Informatyka w Technologii Materiałów, 2003.
 9. Lisowski E., Czyżycki W.; Simulations of vane pump controller by use of Delphi software environment, International Conference on Computational Methods in Fluid Power System, 2003.
 10. Lisowski E., Domagała M.; Determination of relief valve characteristic by use of cad system and cfd tools, International Conference on Computational Methods in Fluid Power System, 2003.
 11. E. Lisowski, P. Gromala, Modelowanie przepływu przez rozdzielacz hydrauliczny przy zastosowaniu programu Fluent, XVI Konferencja Naukowa Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych, Zakopane, 2003.
 12. Lisowski E., Zagól W.; Badania wycieków siłowników hydraulicznych przy zmiennej temperaturze otoczenia. XVI Konferencja Naukowa Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych, Zakopane, 2003.
 13. Lisowski E., Gromala P.; Wizualizacja przepływu cieczy w rozdzielaczu hydraulicznym przy zastosowaniu programu Fluent. XII Seminarium Energetyczne „Aktualne problemy przepływowe konstrukcyjne i eksploatacyjne maszyn i urządzeń energetycznych”, Gliwice, marzec 2003.
 14. Lisowski E., Filo G.; Fuzzy logic and neural network as controllers in the hydraulic system, International Carpathian Control Conference, Koszyce, maj 2003.
 15. Lisowski E., Czyżycki W..; Microprocessor control of vane pump operating pressure and delivery. International Carpathian Control Conference, Koszyce, maj 2003.
 16. Lisowski E., BrandysP.; Synchronization of hydraulic actuator motion by flow divider valve in open control system. International Carpathian Control Conference, Koszyce, maj 2003.
 17. Lisowski E., Gromala P., Rohatyński R.; Application of fluent packages in modeling of flow through directional control valve, Conference on modelling fluid flow (CMFF'03), Budapeszt, wrzesień 2003.
 18. Lisowski E., Gromala P.; Graphical presentation of phenomena occurred during fluid flow through control valve based on CFD analysis. 18th International Conference on Hydraulics and Pneumatics, Praga, wrzesień 2003.
 19. Lisowski E., Domagała M.; Modeling of hydrodynamic interaction forces in direct relief valve by the use of CFD method, 18th International Conference on Hydraulics and Pneumatics, Praga, wrzesień 2003.
 20. Lisowski E.; Parametric modelling of components with complex kinematics. Seminar Concurrent Engineering, Bergen, Norwegia, październik 2003.
 21. Lisowski E.; Experiences of simulation in condition monitoring. Diagnostic Workshop TUT/IHA Tampere, Finland, październik 2003.
 22. Lisowski E., Gromala P.; Modelowanie przepływu przez wielosekcyjny rozdzielacz hydrauliczny, I Polsko-Ukraińska Konferencja Naukowa „Współczesne techniki wytwarzania w rozwoju ekonomicznej integracji oraz przedsiębiorczości”. Chmielnickij-Satanow, październik 2003.
 23. Lisowski E., Turchan J.; Automatyzacja procesu projektowania przedkuwek. I Polsko-Ukraińska KonFerencja Naukowa „Współczesne techniki wytwarzania w rozwoju ekonomicznej integracji oraz przedsiębiorczości”. Chmielnickij-Satanow, październik 2003.
 24. Lisowski E., Panem M.; Modelowanie bryłowe w programach Solid Edge i Unigraphics na przykładzie pompy łopatkowej. Politechnika Warszawska, KonFerencja CAD-CAM, listopad 2003.
 25. Lisowski E., Turchan J.; Wspomaganie projektowania przedkuwek, Politechnika Warszawska, Konferencja CAD-CAM, listopad 2003.
 26. Lisowski E., Czyżycki W..; Simulations of vane pump controller by the use of delphi software environment, FPN, Melbourne, listopad 2003.
 27. Lisowski E., Domagała M.; Determination of relief valve characteristic by the use of CAD system and CFD tools, FPN Melbourne, listopad 2003.

Publikacje w recenzowanych czasopismach o zasięgu lokalnym

 1. Lisowski E., Gromala P.; Modelowanie przepływu przez rozdzielacz hydrauliczny przy zastosowaniu programu FLUENT, Materiały XVI Konferencja naukowa „Problemy rozwoju maszyn roboczych”, 2003.
 2. Drabowski M., Czajkowski K.; Multimedialne zapytania do baz danych, Materiały IV Konferencja ”Metody i Systemy Komputerowe na Badaniach Naukowych i Projektowaniu Inżynierskim”; 2003.
 3. Polański Z., Pietraszek J., Górecka R.; System ekspertowy planowania i analizy eksperymentu, Materiały VI konferencji „Metrologia wspomagana komputerowo”; 2003.
 4. Palej R., Goik.; Zjawisko rezonansu w regularnych układach o n-stopniach swobody, Materiały X Konferencji naukowej Wibrotechnika i Wibroakustyka; 2003.
 5. Lisowski E., Gromala.; Wizualizacja przepływu cieczy w rozdzialaczu hydraulicznym przy zastosowaniu programu FLUENT, Materiały XII Seminarium EnerGetyczne; 2003.
 6. Lisowski E., Zagól W.; Badania wycieków siłowników hydraulicznych przy zmiennej temperaturze otoczenia, Materiały XVI Konferencja naukowa „Problemy Rozwoju maszyn roboczych’, 2003.

Podręczniki i skrypty

 1. Lisowski E.; Modelowanie geometrii elementów maszyn i urządzeń w systemach CAD 3D z przykładami w SolidWorks, Solid Edge i Pro/Engineer. Podręcznik dla wyższych szkół technicznych. Politechnika Krakowska, Kraków 2003.

Publikacje z udziałem studentów

 1. Lisowski E., Pawlus J.; Program wspomagający projektowanie procesów obróbki plastycznej. I Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów, Chmielnickij, Ukraina maj 2003.
 2. Lisowski E., Rerutko Z., Ziemba R.; Technologia modelowania CAD w przygotowywaniu form wtryskowych. I  Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów, Chmielnickij, Ukraina maj 2003.
 3. Lisowski E., Fiedor S.; Programowanie krzywych i powierzchni typu NURBS z wykorzystaniem OpenGL. I Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów, Chmielnickij, Ukraina, maj 2003.
 4. Lisowski E., Hakenszmidt  K.; Curves: theory and computer aided design applications for modeling outside geometry of a car fender. I Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów, Chmielnickij, Ukraina, maj 2003.
 5. Lisowski E., Hakenszmidt  K.; Modelowanie geometrii obiektów z uwzględnieniem otoczenia. Uczelniana Sesja Studenckich Kół Naukowych Kraków, maj 2003.
 6. Lisowski E., Kiecak A.; Modelowanie hydraulicznego silnika gerotorowego na przykładzie programu Pro\Engineer 2001. Uczelniana Sesja Studenckich Kół Naukowych, Kraków, maj 2003.
 7. Lisowski E., Kosek K., Kostrzewa Ł,; Aplikacja wspomagająca projektowanie zbiorników ciśnieniowych wg norm DIN. Uczelniana Sesja Studenckich Kół Naukowych, Kraków, maj 2003.
 8. Lisowski E., Lipiński M.; Symulacja pracy robota przemysłowego RV-MIC w przestrzeni trójwymiarowej. Uczelniana Sesja Studenckich Kół Naukowych, Kraków, maj 2003.
 9. Lisowski E., Rerutko Z., Ziemba R.; Projektowanie elementów z tworzyw sztucznych na przykładzie maski wyłączników samochodu. Uczelniana Sesja Studenckich Kół Naukowych, Kraków, maj 2003.
 10. Lisowski E., Pawlus J.; Program wspomagający projektowanie procesów obróbki plastycznej. Uczelniana Sesja Studenckich Kół Naukowych, Kraków, maj 2003.
 11. Lisowski E., Fiedor S,; Programowanie niejednorodnych ułamkowych krzywych i powierzchni sklejanych (NURBS). Uczelniana Sesja Studenckich Kół Naukowych, Kraków, maj, 2003.