Publikacje pracowników M-7 w roku 2004

There are no translations available.

 

 

Monografie lub rozdziały w monografiach

Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w języku angielskim

 1. Wojnar L., Kurzydłowski K.J, Szala J.; Quantataqtiveimage analysis, ASM International, Materials Park, Ohio, pp. 403-427, 2004.

Autorstwo monografii lub podręcznika akademickiego w języku polskim lub innym nie angielskim

 1. Pawlicki B.M, Drabowski M., Czajkowski K.; Monitoring stanu zachowania obiektów zabytkowych przy wykorzystaniu współczesnych systemów informatycznych, 2004.

Publikacje w innych czasopismach recenzowanych o zasięgu co najmniej krajowym

 1. Domagała M., Lisowski E.; CFD methods in experimental studies on flow phenomena in hydraulic valves, Fluid Power a Technology for the Future 5th Bergen International Workshop on Advances Technology, Norway, Bergen 2004.
 2. Filo G.,  Lisowski E.; Possibilities of improvement PID regulator characteristics using fuzzy logic on example of continuous steel casting hydraulic control system, International Workshop on Advanced Technology, Warszawa 2004.
 3. Lisowski E., Filo G.; Test stand studies on the hydraulic system with fuzzy logic controller, 5th International Carpathian Control Conference, Zakopane 2004.
 4. Czyżycki W., Lisowski E.; Simulations of vane pump delivery control system equipped with deadbeat controller, 5th International Carpathian Control Conference, Zakopane 2004.
 5. Domagała M., Lisowski E.; Wykorzystanie programów SolidWorks i Cosmos Flow-Works do modelowania zaworów hydraulicznych, Systems Journal of Transdisciplinary Systems Science Volume 9, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej 2004.
 6. Lisowski E., Gromala P.; Application of Pro/ Engineer package in geometric modeling and optimization hydraulic components, Fluid Power a Technology for the Future 5th Bergen International Workshop on Advances Technology, Bergen, Norway; 2004.
 7. Panek M., Lisowski E.; Vane pump control in order to maintain liquid friction and leak tightness; 5th International Carpathian Control Conference, Zakopane 2004.
 8. Lisowski E, Filo G.; Komputerowo wspomagane sterowanie układem hydralicznym z zastosowaniem logiki rozmytej, Systems Journal of Transdisciplinary Systems Science Volume 9, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej 2004.
 9. Bar M., Lisowski E.; Optymalizacja rozdzielacza hydraulicznego, II Międzynarodowa konferencja naukowa studentów, Chmielnicki, Ukraina; 2004.
 10. Głowa G., Lisowski E.; Modelowanie hydraulicznego układu podnoszenia zainstalowanego na pływającej platformie, II Międzynarodowa konferencja naukowa studentów, Chmielnicki, Ukraina 2004.
 11. Pronobis M., Lisowski E.; Modelowanie przestrzenne mechanizmu ładowarki przy użyciu programów SolidWorks i Simulink, II Międzynarodowa konferencja naukowa studentów, Chmielnicki, Ukraina; 2004.
 12. Kubicki K., Lisowski E.; Modelowanie i prezentacja multimedialna ładowarki do robót górniczych, II Międzynarodowa konferencja naukowa studentów, Chmielnicki, Ukraina 2004.
 13. Dudek P., Wantuch E.; New approach for distributed resources management system for FMS using XML, International Conference on Monitoring and Automatic Supervision in Manufacturing; 2004.
 14. Drabowski M., Kurnik K., Marcinek M., Wantuch E.; Concurrent synthesis of heterogeneus information systems- deterministic approach, 3rd International Congress on Intelligent Building Systems. InBus 2004.
 15. Wantuch E.; Systemy e-Lerningu w dydaktyce; Czasopismo Techniczne, Mechanika z. 4, 2004.
 16. Struk R., Palej R; Optymalizacja profilu najazdu skoczni narciarskiej, Czasopismo Techniczne, Mechanika, z. 5, str. 363-370, 2004.
 17. Krowiak A., Palej R., Struk R.; Computational methods with symbolic computation systems, str. 223 – 226, XXI Symposium Vibrations in Physical Systems, Poznań – Kiekrz 2004.
 18. Japa Jastrzębski R., Cenin M., Latała Z., Kościuszko T., Dexter M., Godniak M., Kaczor M.; Using space technique solution to design intelligent visual systems of industrial robot; Strona internetowa International Institute of Welding Osaka 2004.
 19. Polański Z., Pietraszek J., Górecka R.; System ekspertowy DAX wspomagający planowanie eksperymentu, Informatyka w Technologii Materiałów 2004.
 20. Czyżycki W., Lisowski E., Control of Vane Pump Dilivery by the Deadbeat Controller, 3rd FPNI-PHD Sympodium on Fluid Power, Terrassa, Spain 2004.
 21. Domagała M., Lisowski E.; Detrmination of Flow Forces in Hydraulic Valves, 3rd FPNI-PHD Sympodium on Fluid Power, Terrassa, Spain 2004.
 22. Filo G., Lisowski E.; Simulations of a Continuous Steel Castong Hydraulic System with Application of Fuzzy Logic, 3rd FPNI-PHD Sympodium on Fluid Power, Terrassa, Spain 2004.
 23. Lisowski E., Brandys P.; Wpływ obciążeń dynamicznych na dokładność synchronizacji ruchu siłowników przy zastosowaniu zaworowych dzielników przepływów, XV KonFerencja Naukowa Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych, Zakopane, styczeń 2004.
 24. Lisowski E., Czyżycki W.; Simulations of vane pump delivery control system equipped with deadbeat controller, 5th International Carpathian Control Conference, Zakopane maj 2004.
 25. Lisowski E., Filo G.; Test stand studies of the hydraulic system with fuzzy logic controller. 5th International Carpathian Control Conference, Zakopane maj 2004.
 26. Lisowski E., Panek M.; Vane pump control in order to maintain liquid friction and leak tightness. 5th International Carpathian Control Conference, Zakopane maj 2004.
 27. Lisowski E., Panek M.; Modelowanie metodą CFD pracy łopatek w pompie łopatkowej, III Sympozjum Doktorantów, Politechnika Lubelska, Lublin 2004.
 28. Lisowski E., Domagała M.; Determination of flow forces in hydraulic valves, 3rd FPNI-PHD Symposium on Fluid Power, Barcelona – Terrassa, Spain, June 2004.
 29. Lisowski E., Brandys P.; Synchronization of hydraulic cylinder displacements, 3rd FPNI-PHD Symposium on Fluid Power, Barcelona – Terrassa, Spain, June 2004.
 30. Lisowski E., Czyżycki W.; Control of vane pump delivery by the deadbeat controller, 3rd FPNI-PHD Symposium on Fluid Power, Barcelona – Terrassa, Spain, June 2004.
 31. Lisowski E., Filo G.; Simulations of a continuous steel casting hydraulic system with application of fuzzy logic, 3rd FPNI-PHD Symposium on Fluid Power, Barcelona – Terrassa, Spain, June 2004.
 32. Lisowski E., Domagała M.; CFD methods in experimental studies on flow phenomena in hydraulic valves, Fluid Power a Technology for the Future 5th Bergen International Workshop on Advances Technology, September, Bergen, Norway 2004.
 33. Lisowski E., Gromala P.; Application of Pro/Engineer package in geometric modeling and optimization hydraulic components, Fluid Power a Technology for the Future 5th Bergen International Workshop on Advances Technology, September, Bergen, Norway 2004.
 34. Lisowski E., Filo G.; Possibilities of improvement PID regulator characteristics using fuzzy logic on example of continuous steel casting hydraulic control system, International Workshop on Advances Technology, Warsaw, October 2004.

Publikacje w recenzowanych czasopismach o zasięgu lokalnym

 

 1. Brandys P., Lisowski E.; Wpływ obciążeń dynamicznych na dokładność synchronizacji ruchu siłowników przy zastosowaniu zaworowych dzielników przepływu, XV Konferencja Naukowa „Problemy rozwoju maszyn roboczych”, Zakopane 2004.
 2. Czyżycki W., Lisowski E.; Sterowanie wydajnością pompy łopatkowej; XV Konferencja Naukowa „Problemy rozwoju maszyn roboczych”, Zakopane 2004.
 3. Gądek A., Kuciel S., Wojnar L., Dziadur W.; Zastosowanie komputerowej analizy obrazu do oceny struktur polimerów wzmacnianych, Konferencja Materiały Polimerowe Pomeria-Plast Szczecin-Międzyzdroje; 2004.

 

Publikacje z udziałem studentów

 1. Lisowski E., Bar M.; Optymalizacja rozdzielacza hydraulicznego. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów. Chmielnickij, Ukraina, maj 2004.
 2. Lisowski E., Wardęga J.; Program do manipulacji wirtualnym robotem w systemie CAD. Uczelniana Sesja Studenckich Kół Naukowych, Kraków, maj 2004.
 3. Lisowski E., Jodłowski T.; Modelowanie lotni w systemie CAD. Uczelniana Sesja Studenckich Kół Naukowych, Kraków, maj 2004.
 4. Lisowski E., Pronobis P., Kuczek T.; Modelowanie ruchu mechanizmów roboczych ładowarki za pomocą programów SolidWorks i Simulink. Uczelniana Sesja Studenckich Kół Naukowych, Kraków, maj 2004.
 5. Lisowski E., Kuczek T.; Symulacja pracy maszyny do wycinki drzewa. Uczelniana Sesja Studenckich Kół Naukowych, Kraków, maj 2004.
 6. Lisowski E., Głowa G.; Aktywny układ poziomowania na platformie wiertniczej. Uczelniana Sesja Studenckich Kół Naukowych Kraków, maj 2004.
 7. Lisowski E., Bar M.; Optymalizacja geometrii rozdzielacza hydraulicznego przy zastosowaniu programu Pro/Engineer. Uczelniana Sesja Studenckich Kół Naukowych, Kraków, maj 2004.