Publikacje pracowników M-7 w roku 2006

There are no translations available.

 

Publikacje w czasopismach recenzowanych

  1. Wojnar Leszek, Gądek Aneta, Ocena powtarzalności wyników ilościowej oceny struktury, Archiwum Odlewnictwa; 2006, nr 6
  2. Krowiak Artur, Symbolic computing in spline-based differential quadrature method, Communications in Numerical Methods in Engineering, 2006, 22 1097-1107,
  3. Gądek Aneta, Zastosowanie komputerowej analizy obrazu do oceny zmian mikrostruktury kompozytów poliacetalowych; Czasopismo Techniczne;  6-M 2006 (Rok 103), str. 181-188,
  4. Gądek Aneta, Kuciel Stanisław, Wojnar Leszek, Dziadur Wiesław, Zastosowanie komputerowej analizy obrazu do oceny struktur polimerów wzmacnianych, Polimery 51, str. 206-211, 2006, ,
  5. Lewicki Piotr, The Application of the Methods of the Computer Image Analysis in the Biotest Based on Common Duckweed Lemna minor; Polish Journal of Environmental studies; 2006, Vol.15, No 5C,
  6. Fabiś Joanna, Lisowski Edward, Analiza FMEA metodą macierzową dla turbosprężarki samochodu osobowego wspomagana programem komputerowym; Archiwum Odlewnictwa; 2006, nr 21
  7. Tabor Zbisław, Application of a lattice gas model for enhancement of low-resolution images of binary structures; Image Analysis and Stereology; 2006, 25: 1-8,
  8. Filo Grzegorz, Lisowski Edward, Pozycjonowanie siłownika hydraulicznego przy zastosowaniu regulatorów cyfrowych Przegląd Mechaniczny; 2006, nr 1/2006,
  9. Krowiak Artur, The convergence and stability of the spline-based differential quadrature method applied to the vibration analysis of rectangular plates with free corners; Vibrations in physical systems; 2006, 197-202