Publikacje pracowników M-7 w roku 2007

There are no translations available.

 

Publikacje w czasopismach wyróżnionych przez Journal Citation Reports

 1. Chłopiski S., Csanyi G., Franczyk M., Gajda M., Jawien J., Walski M., Wojnar L., Pisulewicz P.: Atherosclerosis Supplements; Impairment of NO and upregulation of COX-2/PG12 and EDHF pathways in apoke/LDLR-/-mice; Relationship with development of atheriosclerotic plagues; 8, 73-74, 2007
 2. Tabor Z., Rokita E.; Quantifying anisotropy of trabecular bone from gray-level images; Bone;2007, 40, 966-972,
 3. Chłopiski S., Csanyi G., Franczyk M., Drelicharz L., Jawien J., Gajda M., Wojnar L., Pisulewski P., Skórka T.: NO and EDHF in atheriosclerosis and heart failure; Journal of Molecular and cellular Cardiology; 42, Suppl. 1, 223, 2007
 4. Tabor Z.: Optimal cut trabecular network; Medical Engineering and Physics; 29, 298-306, 2007
 5. Tabor Z.: Quantifying deterioration of bone tissue from gray-level images; Medical Engineering and Physics; 29, 497-504, 2007
 6. Tabor Z.: Estimating structural properties of trabecular bone from gray-level low-resolution images; Medical Engineering and Physics; 29, 110-119, 2007
 7. Tabor Z.: What the training of the a neuronal network optimizes; Physicsl Review E; 76, 031905; AAPG BULLETIN, 2007
 8. Mazur R., Lawa L., Lewicki P.: The Monitoring of Selected Pollutants of Water with the Application of the Selected Eco-toxicological Criteria; Polish Journal of Environmental Studies; 16, 2007

Publikacje w czasopismach recenzowanych o zasięgu międzynarodowym, innych niż wyróżnione przez Journal Citation Reports

 1. Tatoń G., Rokita E., Tabor Z., kulig J., Sierżega M., Kłęk S., Kołodziejczyk P., Urnabik A.; A new method of volume fetermination in three-dimensional ultrasonography; Polish Journal of Radiology; 72, 63-68, 2007

Publikacje w recenzowanych czasopismach polskich

 1. Skowronek A.: Optymalizacja procesu generowania elastycznych planów eksperymentu; Czasopismo Techniczne Mechanika; Zeszyt 7, Informatyka, z.1-I/2007, 2007
 2. Petryniak R. Możliwości wykorzystania darmowego oprogramowania do budowy internetowego systemu wspierającego diagnostykę obrazową na przykładzie aplikacji InterMed; Przegląd Lekarski; 64, 2007

Autorstwo rozdziału w monografii lub podręcznika akademickiego w języku angielskim

 1. Sikorska S., Pietraszek J.: Photogrammetry in Computer Aided Design for Mechanical Devices with Use of Program Hugin 0,7 Beta 4 to Reconstruction of Photographic Documentation; National Council of Ukraine for Mechanism and Machine Design, IFToMM Ukrainian Committee, Khmelnitsky 2007; The Improvement of the Quality, Reliability and Long Usage of Technical Systems and Technological processes; ISBN 966-330-028-0, 2007
 2. Góral S., Latała Z.; Information Systems and Computer Communication Networks; Review of selected methods of video stream encoding in view of compression parametr selection; Wrocław University of Technology; part II Wetworks and protocols, 99-107, 2007

Autorstwo monografii lub podręcznika w języku polskim

 1. Lisowski E.: Automatyzacja i integracja zadań projektowania z przykładami dla systemu Pro/Engineer Wildfire; Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej; str.434, 2007

Uzyskane patenty krajowe

 1. Lisowski E.: Wózek wagonu kolejowego; nr 193907; 14/05/2007
 2. Lisowski E.: Układ wymiany kołowych zestawów wagonowych dla kolei o różnej szerokości torów; nr. 195580; 02/10/2007;
 3. Lisowski E.: Urządzenie do wymiany zestawów kołowych pojazdów szynowych; nr. 196097; 09/11/2007;