Publikacje pracowników M-7 w roku 2008

There are no translations available.

 

 

 

Publikacje w czasopismach wyróżnionych przez Journal Citation Reports

 1. Drelicharz L., Kozlovski V., Skórka T., Heinze-Paluchowska S., Jasiński A., Gębska A., Guzik T., Olszanecki R., Wojnar L., Mende U., Csanyi G., Chłopicki S. NO and PGI(2) in coronary endothelial dysfuction in transgenic mice with dilated cardiomyopathy; Basic Research in Cardiology;  03, s. 417-430, 2008
 2. Franczyk-Zarow M., Kostogrys R.B., Szymczyk B., Jawień K., Gajda M., Chchocki T., Wojnar L., Chłopicki S., Pisulewski P.M.: Functional effects of eggs, naturally enriched with conjugated linoleic acid, on the blood lipid profile, development of atherosclerosis and composition of atherosclerotic plaque in apolipoprotein E and low-density lipoprotein receptor double-knockout mice (apoE/LDLR-/-); British Journal of Nutrition; 99, s.49-58, 2008
 3. Elas M., Bielańska J., Pustelny L., Płonka P.M., Drelicharz L., Skórka T., Tyrankiewicz U., Wożniak M., Heinze-Paluchowska S., Walski M., Wojnar L., Fortin D., Ventura-Clapier R., Chłopicki S.; Detection of mitochondrial dysfunction by EPR technique in nouse model of dilated cardiomypathy;  Free Radical Biology and Medicine; 45, s.321-328, 2008

Publikacje w czasopismach recenzowanych o zasięgu międzynarodowym, innych niż wyróżnione przez Journal Citation Reports

 1. Pietraszek J.: The Curvilinear Coordinates’Approach to the Smart-Designs Generation Problem; Archives of Materials Science and Engineering; 34(1), 48-51, 2008
 2. Krowiak Artur.: The application of the differential quadrature method based on a piecewise polynomial to the vibration analysis of geometrically nonlinear beams; Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences; s.1-13, 2008
 3. Petryniak Rafał; Analysis of efficiency of parallel computing in image processing task; Czasopismo Techniczne; 2008, 3, 185
 4. Stupka M., Latała Z., Wojnar L.: 3-D analysis of biological materials on the basis of human jaw bones in comparison with analysis of materials used in engineering applications; Inżynieria Materiałowa; s.454-458, 2008
 5. Kosecka S., Wojnar L., Petryniak R., Skórka T., Heinze-Paluchowska S., Tyrankiewicz U., Chłopicki S.: Application of image analysis for quantification of cardiac function in vivo by MRI in the mouse model of heart failure; Inżynieria Materiałowa; 4, 459, 2008
 6. Krowiak Artur; Methods based on the differential quadrature in vibration analysis of plates; Journal of Theoretical and Applied Mechanics; 46, 123-139, 2008
 7. Mazur R., Lewicki P.: Application of the Computer Image Analyses in Embryotests as a New Method of Water Biomonitoring; Oilish Journal of Environmental Studies; vol 17, 2008
 8. Krowiak Artur: Comparison of SDQM and FDM in onlinear free vibration analysis of beam; Vibrations in Physical Systems; 23, 211-216, 2008

Publikacje w recenzowanych czasopismach polskich

 1. Lisowski E., Czyżewski T.: Analysis of flow into carburettor throat of motor-bicycle engine; Czasopismo Techniczne; z.3-M/2008, 23-29, 2008
 2. Gawdzińska K., Wojnar L; Application of microtomography in the detection and quantification of defects in cast composites; Archiwum Odlewnictwa; vol.8, Special issue 1/2008, s.103-1083, 2008,
 3. Zbisław Tabor; Quantifying fabric from gray-level images; Inżynieria Materiałowa; 4(164), s.443-446, 2008,
 4. Lisowski E., Domagała M., Hawryluk M.: Optymalizacja konstrukcji platformy kolejowej do przewozu ciężkich ładunków; Transport Przemysłowy; 2(32)/2008, 40-43, 2008

Autorstwo rozdziału w monografii lub podręcznika akademickiego w języku angielskim

 1. Skowronek A.: Optimization the flexible design of experiment; Federal University of Rio de Janeiro; EngOpt 2008 International Conference on Engineering Optimization; 7, 2008
 2. Pietraszek J.; Artificial Intelligence Methods Design of Experiments; National Councik of Ukraine for Mechanism and Machine Design, IFToMM Ukrainian Committee; Modern Achievements in Science and Education; 118-124, 2008
 3. Pietraszek J.: Problems of Modern Techniques in Engineering and Education; Some Developments on Fuzzy Logic; Pedagogical University Cracow; 163-169, 2008

Autorstwo monografii lub podręcznika w języku polskim

 1. Lisowski E., Czyżycki W.: Modelowanie elementów maszyn i urządzeń w systemie CAD 3D SolidWorks z aplikacjami CosmosWorks i FLOWorks; s.272, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej; 2008

Uzyskane patenty krajowe

 1. Lisowski E. Układ podnoszenia dachu pojazdu; nr 197957; 22/07/2008;