TERMINY EGZAMINÓW W SESJI LETNIEJ 2017

Instytut Informatyki Stosowanej M7- terminy egzaminów sesja letnia 2016-17

Rok wykładowy

Przedmiot

Osoba odpowiedzialna za przedmiot

Data egzaminu (I termin)

Godzina

Sala

Data egzaminu (II termin)

Godzina

Sala

11K1;K2

Algorytmy i struktury danych

dr inż. Andrzej Skowronek

27.06.2017

9.00

G18

05.09.2017

9.00

G18

12K1;K2

Sieci komputerowe

dr inż. Paweł Brandys

29.06.2017

12.00

G121

06.09.2017

12.00

G121

12K1;K2

Komputerowa analiza obrazu

prof. dr hab. inż. Leszek Wojnar

29.06.2017

9:00

G121

7.09.2017

9:00

G121

12K1;K2

Bazy danych

dr inż. Dariusz Karpisz

23.06.2017

15:00

G121

4.09.2017

9:00

G107

12K1;K2

Inżynieria oprogramowania

dr inż. Andrzej Skowronek

27.06.2017

10.30

G18

05.09.2017

10.30

G18

13K4;K5

Grafika komputerowa i DTP

dr inż. Zbigniew Latała

28.06.2017

9-11:00

G118

4.09.2017

11:00

G121

13K3

Zarządzanie projektami informatycznymi

dr inż. Dariusz Karpisz

23.06.2017

15:45

G121

4.09.2017

9:30

G107

13K1;K3

Zaawansowane systemy CAD

prof. dr hab. inż. Edward Lisowski

26-06-2017

11-00-12:00

J207.1

4,09-2017

11-00-12:00

J207.1

41K7;k8

Zarządzanie projektami informatycznymi

dr inż. Dariusz Karpisz

23.06.2017

16.30

G121

4.09.2017.

10:00

G107

41K8;k9

Zaawansowane techniki programowania obiektowego

dr inż. Wojciech Czyżycki

26.06.2017

16:30-17:30

J207.1

11.09.2017

16:30-17:30

J207.1

41K8

Akwizycja i analiza danych doświadczalnych

dr hab. inż. Jacek Pietraszek

27.06.2017

18:00

G120

13.09.2017

10:00

G120

13K1;K3

Systemy informatyczne ERP

dr inż. Mariusz Domagała

28.06.2017

10:00

J207.1

6.09.2017

10:00

J207.1