egzamin dypl. 29 i 30 czerwca skład komisji

Egzamin dyplomowy w dniu 29 czerwca 2017(czwartek)

s.G110 bud. nr G od godz. 9:10

 Studia Stacjonarne II Stopnia

Kierunek: Informatyka Stosowana

Komisja I

L.p

Imię i nazwisko

Przewodniczący komisji

Promotor

Recenzent

Godz.

1

BARTOSZ GÓRECKI

DR HAB. INŻ.JACEK PIETRASZEK,PROF.PK

DR INŻ. PRZEMYSŁAW OSOCHA

DR INŻ. MARCIN CEGIELSKI

9:15

2

RAFAŁ SZYMANEK

DR HAB. INŻ.JACEK PIETRASZEK,PROF.PK

DR INŻ. PRZEMYSŁAW OSOCHA

DR INŻ. MARCIN CEGIELSKI

9:35

3

AGNIESZKA KATARZYNA PIOTROWSKA

DR HAB. INŻ.JACEK PIETRASZEK,PROF.PK

DR INŻ. PRZEMYSŁAW OSOCHA

DR INŻ. MARCIN CEGIELSKI

9:55

4

MICHAŁ WILKOWSKI

DR HAB. INŻ.JACEK PIETRASZEK,PROF.PK

DR INZ RENATA FILIPOWSKA

DR HAB.INŻ. ARTUR KROWIAK

10:20

5

DAMIAN NOWAK

DR HAB. INŻ.JACEK PIETRASZEK,PROF.PK

DR INŻ ANDRZEJ SKOWRONEK

DR INŻ. PRZEMYSŁAW OSOCHA

10:40

6

KRZYSZTOF KWIEK

DR HAB. INŻ.JACEK PIETRASZEK,PROF.PK

DR INŻ. ZBIGNIEW LATAŁA

PROF.DR HAB. INŻ.LESZEK WOJNAR

11:00

7

PIOTR KALICIŃSKI

PROF.DR HAB. INŻ.LESZEK WOJNAR

DR INZ. PAWEŁ BRANDYS

DR INŻ. MARCIN CEGIELSKI

11:20

8

SŁAWOMIR POLAK

PROF.DR HAB. INŻ.LESZEK WOJNAR

DR INZ. PAWEŁ BRANDYS

DR INŻ. MARCIN CEGIELSKI

11:40

9

WOJCIECH FAJCZYK

PROF.DR HAB. INŻ.LESZEK WOJNAR

DR INZ. PAWEŁ BRANDYS

DR INŻ. MARCIN CEGIELSKI

12:00

10

MICHAŁ WOCHNIK

PROF.DR HAB. INŻ.LESZEK WOJNAR

DR INŻ. ZBIGNIEW LATAŁA

DR INŻ. MARCIN CEGIELSKI

12:20

11

BOGDAN JAJKO

PROF.DR HAB. INŻ.LESZEK WOJNAR

DR INŻ. ZBIGNIEW LATAŁA

DR INŻ. MARCIN CEGIELSKI

12:40

12

KAMIL KOŁODZIEJSKI

PROF.DR HAB. INŻ.LESZEK WOJNAR

DR INŻ. ZBIGNIEW LATAŁA

DR INŻ. MARCIN CEGIELSKI

13:00

Egzamin dyplomowy w dniu 29 czerwca2017(czwartek)

s.G121 bud. nr G od godz. 9:20

Studia Stacjonarne I Stopnia

INŻYNIERIA WZORNICTWA PRZEMYSŁOWEGO

Komisja II

L.p

Imię i nazwisko

Przewodniczący komisji

Promotor

Recenzent

Godz.

1

KINGA JURKOWSKA

PROF.DR HAB. INŻ.EDWARD LISOWSKI

PROF.DR HAB. INŻ.WITOLD GRZEGOŻEK

DR INZ. PIOTR ŚWIDER

9:20

2

KAROLINA

ŚLĘCZKOWSKA

PROF.DR HAB. INŻ.EDWARD LISOWSKI

PROF.DR HAB. INŻ.WITOLD GRZEGOŻEK

DR INZ. PIOTR ŚWIDER

9:40

 Studia Stacjonarne I Stopnia

Kierunek: Informatyka Stosowana

Komisja III

L.p

Imię i nazwisko

Przewodniczący komisji

Promotor

Recenzent

Godz.

1

MAREK JERZY WŁODARCZYK

PROF.DR HAB. INŻ.LESZEK WOJNAR

PROF.DR HAB. INŻ.EDWARD LISOWSKI

DR INŻ. ZBIGNIEW LATAŁA

10:00

2

ALICJA KULA

PROF.DR HAB. INŻ.EDWARD LISOWSKI

DR INŻ. ZBIGNIEW LATAŁA

DR INŻ. MARCIN CEGIELSKI

10:20

3

PIOTR JAKLEWICZ

PROF.DR HAB. INŻ.EDWARD LISOWSKI

PROF.DR HAB. INŻ.LESZEK WOJNAR

DR INŻ. PAWEŁ BRANDYS

10:40

Egzamin dyplomowy w dniu 30 czerwca 2017(PIĄTEK)

s.G110 bud. nr G od godz. 10;00

 Studia Stacjonarne II Stopnia

Kierunek: Informatyka Stosowana

Komisja II

L.p

Imię i nazwisko

Przewodniczący komisji

Promotor

Recenzent

Godz.

1

SŁAWOMIR KOWALSKI

DR HAB.INŻ. ARTUR KROWIAK

DR INŻ. GRZEGORZ FILO

DR INŻ. WOJCIECH CZYŻYCKI

10:20

2

ADRIAN ZYZDA

DR HAB.INŻ. ARTUR KROWIAK

DR INŻ. WOJCIECH CZYŻYCKI

DR INŻ. GRZEGORZ FILO

10:40

3

URSZULA KRAMARZ

DR HAB.INŻ. ARTUR KROWIAK

DR INŻ. WOJCIECH CZYŻYCKI

DR INŻ. GRZEGORZ FILO

11:00

4

WOJCIECH KOCIK

DR HAB.INŻ. ARTUR KROWIAK

DR INŻ. WOJCIECH CZYŻYCKI

DR INŻ. GRZEGORZ FILO

11:20

5

KAMIL ZELEK

DR HAB.INŻ. ARTUR KROWIAK

DR HAB.INZ. MAREK BARSKI,PROF.PK

DR INŻ. GRZEGORZ FILO

11:40

 Studia Stacjonarne I Stopnia

Kierunek: Informatyka Stosowana

L.p

Imię i nazwisko

Przewodniczący komisji

Promotor

Recenzent

Godz.

6

MICHAŁ MRÓZ

DR HAB.INŻ. ARTUR KROWIAK

PROF.DR HAB. INŻ.EDWARD LISOWSKI

DR INŻ. GRZEGORZ FILO

10:00