Koło Naukowe Grafiki Komputerowej i Modelowania

There are no translations available.

Działalność SKN GKiM dotyczy szeroko rozumianych zagadnień komputerowego wspomagania prac inżynierskich w tym zastosowania zaawansowanych systemów CAD/CAE, programowania obiektowego, relacyjnych i obiektowych baz danych. Opiekunem naukowym koła jest Pan prof. dr hab. inż. Edward Lisowski i pod jego kierunkiem członkowie koła rozwijają własną tematykę prac, czego efektem końcowym są referaty prezentowane na sesjach kół naukowych w kraju i zagranicą oraz ciekawe prace dyplomowe. Na cotygodniowych spotkaniach koła często gośćmi są ciekawi ludzie oraz przedstawiciele firm, dzięki którym studenci mogą poznać praktyczną stronę bycia nowoczesnym inżynierem.
Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej koła.