Oferta naukowo-badawcza

There are no translations available.

W ramach swojej działalności Instytut Informatyki Stosowanej prowadzi prace naukowe na szerokim polu zastosowań informatyki. Poszczególne jednostki Instytutu prowadzą badania na następujących obszarach:

  • Katedra Podstaw Informatyki i Biocybernetyki (M-71) zajmuje się przetwarzaniem informacji cyfrowej i jej akwizycją w różnorodnej formie. Główne nurty działań to: algorytmy, systemy równoległe i rozproszone, bazy danych, grafika komputerowa oraz analiza obrazu. Prócz wyżej wymienionych działań nasi pracownicy prowadzą zajęcia dydaktyczne i komercyjne szkolenia i kursy z takich dziedzin nauki jak: grafika komputerowa, rendering i animacja, bazy danych, systemy rozproszone, języki programowania i technologie internetowe, bezpieczeństwo informacji i wiele innych.
  • Zakład Grafiki i Modelowania Komputerowego (M-72) prowadzi działalność naukową i dydaktyczną związana z problematyką komputerowego wspomagania projektowania CAD, projektowania współbieżnego, baz danych, programowania programów CAD, modelowania i symulacji komputerowej.
  • Pracownia Metod Obliczeniowych (M-73) zajmuje się rozwijaniem symboliczno-numerycznych algorytmów rozwiązywania wybranych zagadnień matematycznych. Obszarami zainteresowań pracowników Pracowni są między innymi: zagadnienie własne macierzy, metody rozwiązywania równań różniczkowych wykorzystujące kwadratury różniczkowe, metody rozwiązywania z wysoką dokładnością zagadnienia początkowego czy metody rozwiązywania zagadnienia brzegowego z nadmiarową liczbą warunków brzegowych.
  • Pracownia Inżynierii Oprogramowania (M-74) zajmuje się zagadnieniami związanymi ze statystyką przemysłową, a w szczególności tzw. planowaniem doświadczeń (ang. DOE - design of experiments) oraz modelowaniem zagadnień wytrzymałościowych związanych z obciążeniami cieplnymi elementów grubościennych.
  • Laboratorium Komputerowej Analizy Obrazu (M-75) tematyka prac prowadzonych w Laboratorium obejmuje badania mikrostruktur materiałów (zarówno stopów metali jak i materiałów kompozytowych), jak również badania zobrazowań medycznych oraz struktur biologicznych. Prace w Laborarotium obejmują również opracowanie nowych metod analizy oraz algorytmów przetwarzania obrazów.
  • Laboratorium Technologii Sieciowych (M- 76) specjalizuje się przede wszystkim w zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem nowoczesnych sieci komputerowych pozwalających na realizację zintegrowanej transmisji danych, głosu i usług multimedialnych oraz problematyką administrowania i bezpieczeństwa sieci i systemów operacyjnych serwerów sieciowych, jak również szeroko rozumianą informatyką przemysłową. W obszarze prowadzonych prac naukowych znajdują się również systemy szybkiej akwizycji i transmisji danych pomiarowych oraz implementacja takich systemów w oparciu o systemy operacyjne czasu rzeczywistego.

Zapraszamy do współpracy przy realizacjii zarówno projektów badwaczych jak i wdrożeniowych, jednostki naukowe jak również przedstawicieli przemysłu.