Zakresy tematyczne dla prac magisterskich oraz inżynierskich

There are no translations available.prof. dr hab. inż. Edward Lisowski
 1. Wykonanie oprogramowania wspomagającego projektanta zagadnień inżynierskich

 2. Wykonanie oprogramowania wspomagającego projektanta zagadnień hydrauliki i pneumatyki

 3. Projekt wybranej konstrukcji w systemie CAD 3D

 4. Modelowanie karoserii konstrukcji pojazdu wojskowego

 5. Napisanie aplikacji generującej sekwencje poleceń z wykorzystaniem interfejsu API.

 6. Model 3D mechanizmów roboczych pojazdu oczyszczania miasta

 7. Projekt platformy transportowej na poduszkach pneumatycznych

 8. Optymalizacja izolacji zbiornika kriogenicznegodr inż. Renata Dwornicka
1. Zagadnienia biomechaniki
2. Modelowanie dyscyplin sportowych
3. Urządzenia do ćwiczeń biernych
4. Urządzenia rechabilitacyjne
5. Obsługa biblioteki


dr inż. Przemysław Osocha
 • Internet rzeczy (IoT), w tym systemy do monitorowania, kontroli i gromadzenia danych, także w oparciu o mikrokontrolery (np. Raspberry PI, Arduino).
 • Systemy UAV do monitorowania i gromadzenia danych.
 • Zagadnienia związane z analizą zbiorów Big data.
 • Obliczenia ogólnego przeznaczenia na układach GPU.
 • Nowoczesne technologie informatyczne w oparciu o platformę .NET.
 • Metody sztucznej inteligencji, a w szczególności sieci neuronowe i zbiory rozmyte.


dr inż. Renata Filipowska

Praca inż.

Praca będzie dotyczyła modelowania profilu half-pipe pod kątem uzyskania przez zawodnika maksymalnej prędkości.


Praca mgr

Praca będzie dotyczyła wyprowadzenia odpowiednich wzorów a następnie aplikacji metody różnic skończonych zastosowanej do rozwiązywania zagadnienia brzegowego, w którym liczba warunków brzegowych przekracza rząd rozpatrywanego równania różniczkowego.dr inż. Andrzej Skowronek

Zagadnienia do realizacji prac dyplomowych

 1.   Prace dyplomowe  magisterskie

1) wykorzystanie narzędzi sztucznej inteligencji (w szczególności sieci neuronowych, algorytmów ewolucyjnych) do zastosowań typu prognozowanie, analiza i przetwarzanie danych, sterowanie

2) wykorzystanie metod statystyki i teorii eksperymentu do zastosowań typu prognozowanie, analiza i przetwarzanie danych

3) zastosowanie narzędzi inżynierii oprogramowania do wspomagania wytwarzania aplikacji i systemów informatycznych


 1.   Prace dyplomowe inżynierskie

1) projektowanie i tworzenie aplikacji użytkowych z zastosowaniem języków programowania typu C#, C++, Java

2) zastosowanie narzędzi inżynierii oprogramowania do wspomagania wytwarzania aplikacji i systemów informatycznychdr inż. Marcin Cegielski
- Technologia beacon.


prof. dr hab. inż. Leszek Wojnar
Zagadnienia związane z komputerową analizą obrazu:
- algorytm przetwarzania danych
- detekcja obiektów
- zastosowanie medyczne
- zastosowanie z zakresu inżynierii materiałowej

Zagadnienia związane z grafiką komputerową:
- projektowanie grafiki użytkowej
- dokumentacja fotograficzna

Zagadnienia związane z inżynierią materiałową:
- metody badania ilościowego opisu mikrostruktury
- relacje pomiędzy strukturą i właściwościami

Inne:
- wykorzystanie metod komputerowych w sporcie
- komputerowe wspomaganie procesu dydaktycznego


dr inż. Dariusz Karpisz

Prace inżynierskie

 1.  Projektowanie systemów informatycznych w oparciu o relacyjne (Oracle 12c) i nierelacyjne bazy danych oraz realizacja niewielkich aplikacji użytkowych.
 2. Budowa narzędzi do wspomagania zarządzania bazami i hurtowniami danych (generowanie dużych diagramów, automatyzacja monitoringu i backupu baz danych itp.).
 3. Projektowanie aplikacji w oparciu o analizę procesów biznesowych.
 4. Zagadnienia związane z projektowaniem części konstrukcyjnych pod katem zastosowania druku 3D (uwzględnienie różnych metod druku 3D i ich wymagań i ograniczeń) na wybranych przykładach np. projekt obudowy celownika optycznego (tuby, duża dokładność), projekty druku części z kanałami wewnętrznymi (technologia, niewielki wymiary kanałów) itp.
 5. Przegląd i implementacja zagadnień bezpieczeństwa serwerów (pod kątem prawnym oraz infrastruktury fizycznej i oprogramowania) oraz ich zastosowanie na infrastrukturze serwerowej Instytutu.


Prace magisterskie

 1. Projektowanie rozbudowanych systemów informatycznych w oparciu o relacyjne (Oracle 12c) i nierelacyjne bazy danych z próbą częściowej automatyzacji prac dla dużych projektów.
 2. Metody identyfikacji ludzi i szczątków ludzkich - przegląd metod, badania na materiale porównawczym i przygotowanie półautomatycznych narzędzi informatycznych do prowadzenia procesu identyfikacji.
 3. Realizacja urządzeń noktowizyjnych i termowizyjnych za pomocą ekonomicznych części elektronicznych (np. termometry cyfrowe, kamery IR) i rozwiązań softwarowych (np. aplikacje do podglądu na smartfonie).
 4. Realizacja rozwiązań typu grid i cloud na infrastrukturze informatycznej Instytutu, wraz z symulacją i testami funkcjonowania.
 5. Projekty 3D i symulacje nowych, interaktywnych eksponatów dla Muzeum Lotnictwa np. projekt wieżyczki strzelca pokładowego samolotu bombowego (latającej fortecy), symulacje komputerowe działania mechanizmów statków powietrznych oraz wyjaśniające prawa fizyki lotu.


dr hab. inż. Jacek Pietraszek, prof. PK
Implementacja i doskonalenie parametrycznych i nieparametrycznych
metod analizy danych ilościowych i jakościowych


dr hab. inż. Artur Krowiak

Zagadnienia do prac dyplomowych inżynierskich

 1. Programowanie w środowisku Maple indywidualnych mini-interfejsów do rozwiązywania wybranych zagadnień obliczeniowych.

 1. Techniki przyspieszenia zbieżności w metodach rozwiązywania układów równań - analiza istniejących rozwiązań, implementacja, testowanie efektywności.

 1. Sposoby aproksymacji funkcji zadanej w nieregularnie rozmieszczonych węzłach – analiza istniejących rozwiązań, implementacja, analiza dokładności.

Zagadnienia do prac dyplomowych magisterskich

 1. Preprocesor do dyskretyzacji obszarów 2D za pomocą nieregularnie rozmieszczonych węzłów – analiza istniejących rozwiązań, implementacja, testowanie.

 1. Metoda kwadratur różniczkowych w zastosowaniu do zagadnień statyki i dynamiki płyt prostokątnych i osiowo symetrycznych – implementacja metody, porównanie dokładności i tempa zbieżności z innymi technikami dyskretyzacyjnymi.

 1. Wykorzystanie technik interpolacji bezsiatkowej do tworzenia map intensywności wybranych zjawisk – budowa aplikacji.dr inż. Paweł Brandys
1. Wielousługowe sieci komputerowe Ethernet/IP oraz sieci bezprzewodowe
2. Systemy operacyjne i usługi sieciowe serwerów i urządzeń sieciowych
3. Infrastruktura, administracja i bezpieczeństwo systemów informatycznych
4. Systemy wirtualizacji zasobów informatycznych
5. Systemy kontroli dostępu i monitoringu IP
6. Sterowanie z użyciem mikrokontrolerów i sterowników


dr hab. inż. Grzegorz Filo

Studia I stopnia

 1. Aplikacje do zdalnego zarządzania urządzeniami przemysłowymi oraz monitoringu parametrów. Zakres: projektowanie i budowa aplikacji internetowych, projektowanie i budowa aplikacji mobilnych dla systemu Android
 2. Komputerowe wspomaganie edukacji wczesnoszkolnej w zakresie podstaw informatyki. Nauka algorytmiki, wstęp do programowania. Zakres: budowa aplikacji mobilnych dla systemu Android
 3. Aplikacje mobilne lub internetowe z wykorzystaniem baz danych. Zakres: projekt i wykonanie aplikacji mobilnej lub internetowej wspomagającej proces układania logicznych zadań diagramowych, w tym krzyżówek z wykorzystaniem istniejących baz danych słownictwa.
 4. Aplikacje internetowe. Zakres: projekt i wykonanie aplikacji internetowej na przykładzie systemu obsługi rozgrywek rankingowych gier.

Studia II stopnia

 1. Analiza porównawcza środowisk programowania dla urządzeń mobilnych z systemem Android wykorzystujących języki Java, Scala, Kotlin z przykładową aplikacją.
 2. Analiza porównawcza środowisk programowania reaktywnego aplikacji internetowych opartych na JavaRx, w rodzaju RxJava 1-2, Reactor, Akka, QBit Reactive, Eclipse Vert.x ewentualnie innych.
 3. Badania porównawcze algorytmów numerycznych. W szczególności porównanie działania różnych algorytmów numerycznych w rozwiązywaniu zadania NP. zupełnego na przykładzie algorytmu kolorowania grafu. (temat zarezerwow


dr inż. Paweł Lempa
1. Zagadnienia związane z aplikacjami mobilnymi(Android lub iOS) oraz wearables i smartTV.
2. Przetwarzanie języka naturalnego - Systemy dialogowe, Rozpoznawanie mowy, Generacja języka, Uczenie maszynowe (machine learning) - np. detekcja cyberbullying'u , automatyczna generacja opisów wykorzystując opinie i komentarze, wykrywanie fałszywych opinii botów.
3. Zastosowanie logiki rozmytej w systemach informatycznych.


dr inż. Piotr Lewicki

Zagadnienia prac magisterskich                

1. Zagadnienia związane z systemami WWW w tym wykorzystanie w tych systemach  baz danych

2. Zagadnienia związane z komputerową analizą obrazu.

3. Zagadnienia związane w tworzeniem symulatorów


dr inż. Rafał Petryniak

1. Projektowanie i implementacja złożonych systemów internetowych.

2. Techniki projektowania i implementacji rozbudowanych systemów rozproszonych.

3. Programowe i sprzętowe aspekty zrównoleglania algorytmów.

4. Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość - techniki generowania i nowe zastosowania.

5. Systemy interaktywne - projektowanie algorytmów oraz poszukiwanie nowych zastosowań.

6. Zastosowanie technik uczenia maszynowego do rozpoznawania wzorców w materiałach multimedialnych.

7. Efektywne techniki indeksowania i przeszukiwania materiałów multimedialnych (obrazy, dźwięki, sekwencje wideo).

8. Projektowanie i implementacja systemów wspomagających medyczną diagnostykę obrazową.

9. Implementacja nowych algorytmów komputerowych w zakresie gier komputerowych, grafiki 3D, efektów specjalnych, filtrów graficznych.dr inż. Mariusz Domagała
1. Symulacje numeryczne (MES i CFD)
2. Modelowanie w systemach CAD/CAM/CAE
3. Tworzenie aplikacji współpracujących z systemami CAD/CAM/CAE


dr inż. Aneta Gądek-Moszczak

- algorytmy przetwarzania obrazów medycznych
- algorytmy automatycznej analizy i opisu materiałów na obrazach 2D i 3D
- zaawansowane techniki przetwarzania i rozpoznawania obrazów