Zakresy tematyczne dla prac magisterskich oraz inżynierskich 2020/2021

There are no translations available.


2020/2021

Zagadnienia/tematy prac dyplomowych


prof. dr hab. inż.
Edward Lisowski


 • Wykonanie oprogramowania wspomagającego projektanta zagadnień inżynierskich.
 • Wykonanie oprogramowania wspomagającego projektanta zagadnień hydrauliki i pneumatyki.
 • Projekt wybranej konstrukcji w systemie CAD 3D.
 • Modelowanie karoserii konstrukcji pojazdu wojskowego.
 • Napisanie aplikacji generującej sekwencje poleceń z wykorzystaniem interfejsu API.
 • Model 3D mechanizmów roboczych pojazdu oczyszczania miasta.
 • Projekt platformy transportowej na poduszkach pneumatycznych.
 • Optymalizacja izolacji zbiornika kriogenicznego.

prof. dr hab. inż.
Leszek Wojnar

 • Zagadnienia związane z komputerową analizą obrazu:

- algorytm przetwarzania danych,

- detekcja obiektów,

- zastosowanie medyczne,

- zastosowanie z zakresu inżynierii materiałowej.

 • Zagadnienia związane z grafiką komputerową:

- projektowanie grafiki użytkowej,

- dokumentacja fotograficzna.

 • Zagadnienia związane z inżynierią materiałową:

- metody badania ilościowego opisu mikrostruktury,

- relacje pomiędzy strukturą i właściwościami.

 • Inne:

- wykorzystanie metod komputerowych w sporcie,

- komputerowe wspomaganie procesu dydaktycznego.

dr hab. inż.

Jacek Pietraszek, prof. PK

 • Implementacja i doskonalenie parametrycznych i nieparametrycznych

metod analizy danych ilościowych i jakościowych


dr hab. inż.

Artur Krowiak, prof. PK

 • Zagadnienia do prac dyplomowych inżynierskich

Programowanie w środowisku Maple indywidualnych mini-interfejsów do rozwiązywania wybranych zagadnień obliczeniowych.

Techniki przyspieszenia zbieżności w metodach rozwiązywania układów równań
- analiza istniejących rozwiązań, implementacja, testowanie efektywności.

Sposoby aproksymacji funkcji zadanej w nieregularnie rozmieszczonych węzłach
- analiza istniejących rozwiązań, implementacja, analiza dokładności.

 • Zagadnienia do prac dyplomowych magisterskich

Preprocesor do dyskretyzacji obszarów 2D za pomocą nieregularnie rozmieszczonych węzłów – analiza istniejących rozwiązań, implementacja, testowanie.

Metoda kwadratur różniczkowych w zastosowaniu do zagadnień statyki
i dynamiki płyt prostokątnych i osiowo symetrycznych – implementacja metody, porównanie dokładności i tempa zbieżności z innymi technikami dyskretyzacyjnymi.

Wykorzystanie technik interpolacji bezsiatkowej do tworzenia map intensywności wybranych zjawisk – budowa aplikacji.


dr hab. inż.
Grzegorz Filo, prof. PK


 • Studia I stopnia

Aplikacje do zdalnego zarządzania urządzeniami przemysłowymi oraz monitoringu parametrów. Zakres: projektowanie i budowa aplikacji internetowych, projektowanie i budowa aplikacji mobilnych dla systemu Android

Komputerowe wspomaganie edukacji wczesnoszkolnej w zakresie podstaw informatyki. Nauka algorytmiki, wstęp do programowania. Zakres: budowa aplikacji mobilnych dla systemu Android

Aplikacje mobilne lub internetowe z wykorzystaniem baz danych. Zakres: projekt i wykonanie aplikacji mobilnej lub internetowej wspomagającej proces układania logicznych zadań diagramowych, w tym krzyżówek z wykorzystaniem istniejących baz danych słownictwa.

Aplikacje internetowe. Zakres: projekt i wykonanie aplikacji internetowej na przykładzie systemu obsługi rozgrywek rankingowych gier.

 • Studia II stopnia

Analiza porównawcza środowisk programowania dla urządzeń mobilnych
z systemem Android wykorzystujących języki Java, Scala, Kotlin z przykładową aplikacją.

Analiza porównawcza środowisk programowania reaktywnego aplikacji internetowych opartych na JavaRx, w rodzaju RxJava 1-2, Reactor, Akka, QBitReactive, EclipseVert.x ewentualnie innych.

Badania porównawcze algorytmów numerycznych. W szczególności porównanie działania różnych algorytmów numerycznych w rozwiązywaniu zadania NP. zupełnego na przykładzie algorytmu kolorowania grafu.


dr hab. inż.

Aneta Gądek-Moszczak

 • Algorytmy przetwarzania obrazów medycznych,
 • Algorytmy automatycznej analizy i opisu materiałów na obrazach 2D i 3D,
 • Zaawansowane techniki przetwarzania i rozpoznawania obrazów.


dr inż.

Paweł Brandys

 • Wielousługowe sieci komputerowe Ethernet/IP oraz sieci bezprzewodowe
 • Systemy operacyjne i usługi sieciowe serwerów i urządzeń sieciowych
 • Infrastruktura, administracja i bezpieczeństwo systemów informatycznych
 • Systemy wirtualizacji zasobów informatycznych
 • Systemy kontroli dostępu i monitoringu IP
 • Sterowanie z użyciem mikrokontrolerów i sterowników


dr inż.

Mariusz Domagała

 • Symulacje numeryczne (MES i CFD)
 • Modelowanie w systemach CAD/CAM/CAE
 • Tworzenie aplikacji współpracujących z systemami CAD/CAM/CAE


dr inż.

Marcin Cegielski


 • Technologia beacon,
 • Internet Rzeczy (IoT)dr inż.
Renata Dwornicka


 • Zagadnienia biomechaniki
 • Modelowanie dyscyplin sportowych
 • Urządzenia do ćwiczeń biernych
 • Urządzenia rehabilitacyjne
 • Obsługa biblioteki


dr inż.
Renata Filipowska

 • Zagadnienia do prac dyplomowych inżynierskich

Praca będzie dotyczyła modelowania profilu half-pipe pod kątem uzyskania przez zawodnika maksymalnej prędkości.

 • Zagadnienia do prac dyplomowych magisterskich

Praca będzie dotyczyła wyprowadzenia odpowiednich wzorów a następnie aplikacji metody różnic skończonych zastosowanej do rozwiązywania zagadnienia brzegowego, w którym liczba warunków brzegowych przekracza rząd rozpatrywanego równania różniczkowego.


dr inż.
Dariusz Karpisz

 • Programowanie aplikacji do przemysłowych systemów wizyjnych
 • Projekt i budowa wózka AGV do autonomicznego transportu ładunku do linii Industry4.0 (2 osoby)
 • Informatyczne systemy przemysłowe dla Industry4.0
 • Projektowanie systemów informatycznych w oparciu o relacyjne (Oracle 12c)
  i nierelacyjne bazy danych oraz realizacja aplikacji użytkowych. Przetwarzanie danych typu BigData.
 • Budowa narzędzi do wspomagania zarządzania bazami i hurtowniami danych (generowanie dużych diagramów, automatyzacja monitoringu i backupu baz danych itp.).
 • Projektowanie aplikacji w oparciu o analizę procesów biznesowych.
 • Zagadnienia związane z projektowaniem części konstrukcyjnych pod katem zastosowania druku 3D
 • Przegląd i implementacja zagadnień bezpieczeństwa serwerów oraz ich zastosowanie na infrastrukturze serwerowej Instytutu.

dr inż.
Anna Kiełbus


 • Kierunek: Informatyka Stosowana

Narzędzia wspomagania zarządzania projektami z wykorzystaniem bibliotek ITiL.

Budowa modeli strukturalnych (eksploracyjna analiza czynnikowa (EFA), eksploracyjna analiza czynnikowa w ujęciu CFA (ECFA), eksploracyjny model SEM (ESEM) oraz klasyczny model strukturalny z wykorzystaniem konfirmacyjnej analizy czynnikowej (CFA-SEM)).

Wykorzystanie analizy korespondencji i drzew decyzyjnych do opisu kultury organizacyjnej

Opracowanie interaktywnego narzędzia do nauki wybranej metodyki zarządzania projektami (SCRUM, PRINCE, PRINCE Agile).

Analiza porównawcza metodyk zarządzania projektami IT.

 • Kierunek: Inżynieria Produkcji

Analiza ryzyka w projekcie X/ na przykładzie projektów inwestycyjnych.

Zarządzanie ryzykiem jako narzędzie bezpieczeństwa procesów (definiowania, identyfikacji, oceny, monitorowania i kontroli ryzyk).

Metody i techniki wspomagające procesy zarządzania projektem.

Metody i techniki wspomagające proces zarządzania ryzykiem projektu na przykładzie projektu X.

Analiza strategiczna przedsiębiorstwa X.

Kontrola jakości jako element procesu produkcyjnego.

Zapewnienie jakości produktów na podstawie firmy X.

Zastosowanie prognozowania w czterech obszarach systemu produkcyjnego
- planowaniu produkcji, utrzymaniu ruchu, zarządzaniu jakością oraz badaniach
i rozwoju.

Wdrożenie metodyki  SixSigma w przedsiębiorstwie X.


dr inż.

Dominik Kwiatkowski

 • Tematyka 1 – Pojazdy z silnikiem elektrycznym wykonanych przy wykorzystaniu  systemów CAD.
 • Tematyka 2 - Mecha(duże, najczęściej humanoidalne roboty, sterowane przez umieszczonego w jego wnętrzu pilota, autonomiczne bądź też zdalnie) wykonany przy wykorzystaniu systemów CAD.
 • Tematyka 3 - Wykorzystanie mikrokontrolerów i mikrokomputerów
  w przemyśle 4.0


dr inż.
Paweł Lempa


 • Zagadnienia związane z aplikacjami mobilnymi(Android lub iOS) oraz wearables
  i smartTV.
 • Przetwarzanie języka naturalnego - Systemy dialogowe, Rozpoznawanie mowy, Generacja języka, Uczenie maszynowe (machine learning) - np. detekcja cyberbullying'u, automatyczna generacja opisów wykorzystując opinie
  i komentarze, wykrywanie fałszywych opinii botów.
 • Zastosowanie logiki rozmytej w systemach informatycznych.
dr inż.
Przemysław Osocha


 • Internet rzeczy (IoT), w tym systemy do monitorowania, kontroli i gromadzenia danych, także w oparciu o mikrokontrolery (np. Raspberry PI, Arduino).
 • Systemy UAV do monitorowania i gromadzenia danych.
 • Zagadnienia związane z analizą zbiorów Big data.
 • Obliczenia ogólnego przeznaczenia na układach GPU.
 • Nowoczesne technologie informatyczne w oparciu o platformę .NET.
 • Metody sztucznej inteligencji, a w szczególności sieci neuronowe i zbiory rozmyte.


dr inż.

Andrzej Skowronek

 • Zagadnienia do prac dyplomowych inżynierskich

Projektowanie i tworzenie aplikacji użytkowych z zastosowaniem języków programowania typu C#, C++, Java

Zastosowanie narzędzi inżynierii oprogramowania do wspomagania wytwarzania aplikacji i systemów informatycznych

 • Zagadnienia do prac dyplomowych magisterskich

Wykorzystanie narzędzi sztucznej inteligencji (w szczególności sieci neuronowych, algorytmów ewolucyjnych) do zastosowań typu prognozowanie, analiza
i przetwarzanie danych, sterowanie

Wykorzystanie metod statystyki i teorii eksperymentu do zastosowań typu prognozowanie, analiza i przetwarzanie danych

Zastosowanie narzędzi inżynierii oprogramowania do wspomagania wytwarzania aplikacji i systemów informatycznych.


Opiekun Kierunku


Anna Kiełbus