terminy egz.dypl. wrzesień 2018

There are no translations available.

ajbliższe terminy egzaminów dyplomowych inżynierskich i magisterskich w Instytucie Informatyki Stosowanej M-7 zostały wyznaczone na :

Najbliższe terminy egzaminów dyplomowych inżynierskich i magisterskich w Instytucie Informatyki Stosowanej M-07 zostały wyznaczone na :

 • 7 wrzesien      2018 r
 • 14 wrzesień     2018 r
 

tematy prac dyplomowych :Informatyka Stosowana 2016-17

There are no translations available.

Instytut Informatyki Stosowanej M7

Tematy prac dyplomowych 2016-17


Instytut Informatyki Stosowanej M7

Tematy prac dyplomowych 2016-17


prof. dr hab. inż. Leszek Wojnar

1.          Opracowanie modułu do fuzji obrazów medycznych pochodzących z różnych źródeł  obrazowania

2.         Algorytm detekcji punktów charakterystycznych twarzy i ich śledzenie na obrazie wideo

3.         System oceny wielkości ziarna zgodnie z normami ASTM (makropolecenie w systemie   Aphelion)

4.         Moduł automatycznego tworzenia jednego obrazu z serii obrazów cząstkowych

Wariant I : układanie mozaiki

Wariant II : tworzenie jednego ostrego obrazu z serii obrazów częściowo rozmytych (makropolecenie w systemie Aphelion)

5.         Wizyjny system dostępu do pomieszczeń(w istocie chodzi o opracowanie modułu rozpoznawania twarzy)

6.      Aplikacja wspierająca naukę budowy algorytmów analizy obrazu:

a) korekcja cienia

b) klasyfikacja obiektów

c) rozdzielanie sklejonych obiektów

d) segmentacja obrazów  kolorowych

e) wykorzystanie metod korelacyjnych do detekcji obiektów – de facto jest to 5 tematów

7.         Analiza ruchu jachtu na podstawie danych z urządzenia Velocitek ProStart

Praca wykorzysta rzeczywiste dane dotyczące ruchu jachtu żaglowego, zarejestrowane przez system GPS: pozycja, chwilowa prędkość oraz kąt względem kierunku północnego. Stworzona na potrzeby pracy aplikacja powinna zapewniać możliwość wizualizacji ruchu jachtu z ewentualnym nałożeniem na mapę lub zdjęcia satelitarne, możliwość wyboru do analizy dowolnego fragmentu trajektorii ruchu oraz analizę tego ruchu: ocenę zmian kąta żeglugi oraz prędkości, analizę zmian prędkości przy gwałtownych zmianach kierunku itp. Wyniki analiz powinny być prezentowane w postaci graficznej, wskazana jest również możliwość generowania raportu. Punktem odniesienia może być  darmowa aplikacja firmy Velocitek. Informacje dotyczące urządzenia będącego źródłem danych dostępne są na stronie: www.velocitek.com/prostart rez.


8.      Projekt bagażnika montowanego na haku holowniczym, przeznaczonego do

    transportu rowerów

9.     Interaktywny system wybierania, modyfikowania lub ustalania tematyki

prac dyplomowych rez.

10.    Wykorzystanie sieci neuronowych do prognozy wyników meczów piłkarskich rez.

11.     Wykorzystanie klasyfikatorów cech hauropodobnych do badania natężenia ruchu samochodów rez..

dr hab. inż. Artur Krowiak

Tematy prac dyplomowych inżynierskich

 1. Programowanie w środowisku Maple indywidualnych mini-interfejsów do             rozwiązywania wybranych zagadnień obliczeniowych.
 2. Sposoby aproksymacji funkcji zadanej w nieregularnie rozmieszczonych  węzłach.
 3. Preprocesor do dyskretyzacji obszarów 2D za pomocą nieregularnie rozmieszczonych węzłów.
 4. Techniki przyspieszania zbieżności w metodach rozwiązywania układu równań

Tematy prac dyplomowych magisterskich

 1. Implementacja i analiza efektywności wybranych algorytmów interpolacji dużych zbiorów danych.
 2. Zastosowanie metod bezsiatkowych bazujących na funkcjach radialnych do rozwiązywania wybranych zagadnień mechaniki.
 3. Metoda kwadratur różniczkowych w zastosowaniu do zagadnień statyki i dynamiki płyt prostokątnych i osiowo symetrycznych.

dr  inż. Mariusz Domagała

Tematy prac dyplomowych inżynierskich

1.         Opracowanie interfejsu użytkownika dla systemu OpenFOAM

2.         Opracowanie konwertera siatki elementów skończonych z systemu Ansys do systemu OpenFOAM

3.         Symulacja ruchu cieczy w zbiorniku prostopadłościennym podczas wymuszeń dynamicznych

prof. dr hab. inż. Edward Lisowski

Tematy prac dyplomowych inżynierskich

 1. Aplikacja wspomagająca projektowanie zbiorników ciśnieniowych
 2. Projekt platformy transportowej na poduszkach pneumatycznych
 3. Baza danych modeli 3D kół i listew zębatych
 4. Baza modeli 3D łopatek wentylatorów
 5. Baza modeli 3D sprężyn śrubowych ściskanych
 6. Projekt fotela do samochodu luksusowego


dr inż. Grzegorz Filo:

. Tematy prac dyplomowych inżynierskich

1.       Projekt i implementacja aplikacji lokalizacyjnej dla systemu Android z wykorzystaniem serwisu Google maps rez.

2.       Projekt i wykonanie aplikacji mobilnej dla osób słabo widzących z wykorzystaniem modułu rozpoznawania mowy rez.

3.       Projekt i wykonanie aplikacji mobilnej wspierającej naukę języków obcych rez.

4.      Projekt i wykonanie aplikacji internetowej  do zarządzania organizacją konkursów dla studentów rez.

Tematy prac dyplomowych magisterskich

1.      Analiza możliwości budowy aplikacji typu RESTful Web Service z wykorzystaniem specyfikacji JAX-RS

Opis: analiza implementacji technologii JAX-RS dla języka Java na przykładzie kilku różnych środowisk (frameworks) np. Jersey, Restlet, Spring, RESTEasy, Takes itp. Wykonanie prostej aplikacji przy wykorzystaniu różnych serwisów, porównanie wymagań, możliwości, ergonomii, bibliotek i technik wykorzystywanych w poszczególnych środowiskach. Przedstawienie wniosków i wskazówek.

2.     Analiza porównawcza technologii budowy wieloplatformowych aplikacji mobilnych.

Opis: przeprowadzenie analizy porównawczej środowisk pozwalających na budowę aplikacji mobilnych dla różnych platform (Android, iOS, Windows Phone). Analiza powinna obejmować środowiska oparte na różnych językach i technikach programowania, jak HTML/CSS, JavaScript, Java, Lua, Scala, C# itp. Proponuje się przeanalizować m.in.: PhoneGap, Xamarin, Codename One, Corona, Unity 3D, Sencha itp. Wymagane jest wykonanie prostej aplikacji w wybranych środowiskach oraz porównanie używanych technologii, sposobu budowy aplikacji, analiza rzeczywistego możliwego do uzyskania poziomu wykorzystania tego samego kodu dla różnych platform, analiza wymagań systemowych oraz dodatkowych (np. niektóre z technologii są płatne), jak również stabilności i szybkości działania. rez..


dr inż. Andrzej Skowronek

Tematy prac dyplomowych inżynierskich

 1. Aplikacja wspomagająca specyfikowanie testów akceptacyjnych na podstawie diagramów przypadków użycia (był już zatwierdzony)
 2. System wspomagający planowanie testów oprogramowania na podstawie analizy wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych (był już zatwierdzony)
 3. Zastosowanie beaconów w połączeniu z systemem gps do zwiększenia dokładności określania pozycji obiektów wewnątrz budynków. (przypadki braku lub słabej jakości sygnału GPS, ewentualnie potrzeba monitorowania położenia obiektów wewnątrz budynku. Temat obejmuje wykonanie aplikacji mobilnej lub desktopowej. rez.
 4. Zastosowanie beaconów do ułatwienia poruszania się w budynkach osobom nieznającym ich topografii oraz niedowidzącym. (Temat obejmuje wykonanie aplikacji mobilnej, pełniącej rolę pomocniczą we wskazaniu drogi  przejścia do celu w/w osobom). rez.
 5. System doradczy wspomagający wybór typu procesu wytwarzania oprogramowania. (temat obejmuje zaprojektowanie autorskiego algorytmu wspomagającego wybór na podstawie bazy wiedzy i odpowiedzi użytkownika systemu oraz implementację w postaci aplikacji).
 6. Oprogramowanie wspomagające działalność regionalnych punktów poboru krwi rez.

Tematy prac dyplomowych magisterskich

 1. System doradczy wspomagający wybór typu procesu wytwarzania oprogramowania rez.

dr inż. Przemysław Osocha

Tematy prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich

 1. Wykorzystanie algorytmów sztucznej inteligencji do optymalizacji tras w Ośrodku Szkolenia Kierowców (praca magisterska) rez.
 2. Oprogramowanie do analizy i przekształcania wzorów matematycznych z wykorzystaniem Wolfram Mathematica (praca magisterska) rez..
 3. Analiza problemu przesyłania dużych ilości danych za pomocą web services do urządzeń mobilnych o ograniczonych zasobach (praca magisterska) rez.
 4. Aplikacja do zarządzania projektami i kontaktami z klientem działająca jako usługa SaaS rez.
 5. Aplikacja wspomagająca dojazdy podmiejskimi busami z wykorzystaniem geolokalizacji i map Google  rez..
  (Klient na ekranie telefonu widziałby aktualną pozycję busa i wiedział czy zdąży na niego, możliwe byłoby też poproszenie o zaczekanie na przystanku.)
 6. Wykorzystanie usług MS Azure IoT Hub do zdalnego sterowania oświetleniem w budynku za pomocą wieloplatformowej aplikacji mobilnej rez.
  (Aplikacja mobilna Xamarin za pośrednictwem usługi chmurowej Azure IoT Hub łączy się z Raspberry Pi, które zarządza przekaźnikami lamp w budynku.)
 7. Portal e-Learningowy wykorzystujący najnowsze technologie ASP.NET MVC i HTTP/2 rez..
 8. Aplikacja do automatyzacji testów oprogramowania na bazie porównywania zrzutów ekranu rez.
  (Program tworzyłby bazę zrzutów ekranu np. tworzonej strony internetowej w różnych rozdzielczościach, wykrywał i zaznaczał różnice, pozwalał testerowi na analizę i ewentualną akceptację zmian wyglądu.) rez.

dr inż. Wojciech Czyżycki

Tematy prac dyplomowych  inżynierskich

 1. Gra platformowa z wykorzystaniem silnika Unreal Engine 4 - proces projektowania i produkcji części informatycznej.
  (część graficzna pracy będzie realizowana jako odrębna praca na kierunku IWP)
 2. Pół-automatyczny system tworzenia automatycznych testów funkcjonalnych i niefunkcjonalnych dla back-endów w stylu REST-API.

dr  inż. Renata Dwornicka  -

Tematy prac dyplomowych  inżynierskich

1.         Sztuczna ręka – rozwiązanie mechaniczne dla aktywnych dwóch palców rez.

2.        Przegląd urządzeń do ćwiczeń biernych kończyny górnej i dolnej z propozycją wdrożenia  ulepszonych rozwiązań.

3.         Poprawa mocowania i stabilizacji w urządzeniach do kinezyterapii kończyny dolnej

Tematy prac dyplomowych  magisterskich

1.         Implementacja programu wspomagającego wyznaczanie współczynników  dla testów statystycznych

dr hab. inż. Jacek Pietraszek, prof.PK

Tematy prac dyplomowych inżynierskich ;magisterskich

1.         Projekt i implementacja w języku C# biblioteki wspierającej realizację samomodyfikującego się programu   numerycznego z arbitralnymi       funkcjami wprowadzanymi w formie wzorów tekstowych

2.         Projekt i implementacja w języku C# biblioteki obliczeniowej do metody    jackknife delete-

3.         Projekt i implementacja w języku C# biblioteki obliczeniowej do metody  bootstrap.


dr inż. Renata Filipowska

Tematy prac dyplomowych magisterskich

 1.  Implementacja iteracyjnej metody strzałów do rozwiązywania zagadnień brzegowych wyższych rzędów z nadmiarową liczbą warunków  brzegowych rez.
 2.  Implementacja iteracyjnej metody wariacyjnej do rozwiązywania zagadnień brzegowych wyższych rzędów z dodatkowymi warunkami brzegowymi

Tematy prac dyplomowych inżynierskich

 1.  Implementacja i porównanie wybranych metod wariacyjnych do rozwiązywania zagadnień brzegowych.
 2.  Projekt amatorskiej skoczni narciarskiej Krokiewka  w Lublinie.

dr inż. Marcin Cegielski


Tematy prac dyplomowych

 

Tematy prac dyplomowych

 1. 1. Aplikacja wspomagająca nauczanie obliczania wytrzymałościowego belek skręcanych

  2. System do archiwizacji wspomnień  z podróży. rez.

. 3. Oprogramowanie do monitorowania czasu pracy projektorów.rez

 1. 4. Wykorzystanie technologii ASP. NET MVC 5 I WebAPI 2.0 na przykładzie portalu

internetowego do zarządzania klubem sportowym. rez.

 1. 5. Aplikacja do przeprowadzania sprawdzianów w architekturze klient-serwer w języku C#

dr inż. Zbigniew Latała

Tematy prac dyplomowych inżynierskich

 1. Sklep internetowy z aplikacją na smartfona dla użytkowników i obsługi sklepu.rez. rez.
 2. Zaprojektowanie i implementacja wieloosobowej gry mobilnej na platformę Android. rez.
 3. Wykorzystanie syntezatora mowy Google Speech do budowy modelu inteligentnego domu opartego na  platformie Raspberry PI. rez.Projekt i implementacja interaktywnego bloga podróżniczego z wykorzystaniem najnowszych technologii sieciowych.
 4. Opracowanie w oparciu o drzewo decyzyjne oraz implementacja fabularnej gry logicznej w na platformę mobilną Android rez.
 5. Wykorzystanie platformy Arduino  do zaprogramowania oraz implementacji mikrokontrolera w prototypie giętarki tworzyw sztucznych „Tomson”. rez.Porównanie modeli 3D stworzonych do gier komputerowych w silnikach Unity oraz Unreal. rez.
 6. Wykorzystanie środowiska Node. JS do budowy serwera dla aplikacji społecznościowej dusk.
 7. Wykorzystanie  silnika Unity 3D oraz usługi Photon do opracowanie wieloosobowej gry komputerowej. rez.
 8. Automatyzacja dystrybucji raportów i aktualizacji w przedsiębiorstwie rez.
 9. Wykorzystanie języka processing oraz programu blender w videomappingu 3D rez.

dr inż. Rafa Petryniak

1.         Przygotowanie sztucznego środowiska multitouch z wykorzystaniem rzutnika i kamery  podczerwieni.

2.         Techniki kalibracji wielu kamer 3D w celu pełnego odwzorowania położenia postaci.

3.         Interaktywne generowanie dźwięku z wykorzystaniem interfejsów bezdotykowych.

4.         Zastosowanie technik uczenia maszynowego do automatycznej klasyfikacji obrazów medycznych.

dr inż. Piotr Lewicki

1. Internetowy system www dla wybranej firmy z wykorzystaniem relacyjnej bazy danych


dr inż.Paweł Brandys

Tematy prac magisterskich

 1. Wykorzystanie rozpoznawania twarzy i głosu do sterowania wybranymi aplikacjami rez.
 2. Nowe podejście do projektowania aplikacji internetowych-model single Page Applications na przykładzie systemu obsługi praktyk studenckich- rez.


dr inż. Dariusz Karpisz

 1. 1. Wdrożenie koncepcji ILM do zarządzania bazami danych na przykładzie serwerów Oracle
  Wdrożenie koncepcji Information Lifecycle Management dla serwerów baz danych Oracle 12c: ADO, kompresja danych, zarządzanie polisami, itp.
 2. 2. Symulacja fizyki lotu, mechanizacji skrzydeł i struktury wewnętrznej skrzydła
  Budowa modeli CAD i symulacji struktury wewnętrznej i zewnętrznej skrzydeł wybranych samolotów cywilnych i wojskowych w celu zobrazowania ich działania. Oprogramowanie użytkowe okienkowe lub WWW do wykorzystania w edukacji.
 3. 3. Problemy implementacji rozmytych bazy danych (Fuzzy Logic Databases)
  Charakterystyka baz danych składujących dane rozmyte i rożne implementacje składowania i przetwarzania takich danych z wykorzystaniem Fuzzy Logic dla wybranych przykładów. Implemntacja pakietów do budowy baz FLDB.
 4. 4. Relacyjno-obiektowe bazy danych w zastosowaniach przemysłowych
  Charakterystyka baz relacyjno-obiektowych  i ich rożne implementacje dla wybranych przykładów z przemysłu. Implementacja pakietów do budowy RODB.

 5. 5. Implementacja narzędzia do generowania rozległych diagramów typu ERD
  Projekt i implementacja narzędzia do generowania samoorganizującego się (z możliwością korekty położenia obiektów) diagramu ERD dla baz danych powyżej 30 tabel. Generacja PDF do wydruków wielkoformatowych (A0, A1, 24” roll itp.).
 6. 6. Projekt i wykonanie platformy paralaktycznej do teleskopu Dobsona
  Projekt i wykonanie platformy paralaktycznej do teleskopu Dobsona 8-10” wraz ze sterownikiem silników krokowych i możliwością programowania korekty ruchu.
 7. 7. Projekt i wykonanie trenażera do rowerów MTB
  Projekt i wykonanie trenażera dedykowanego do rowerów MTB 26-29" z regulacja obciążenia i odczytem parametrów treningu na urządzeniu przenośnym (smartfon, tablet).
 8. 8. Interaktywna symulacja działania wieżyczki strzeleckiej samolotu bombowego
  W kontekście historycznym Bitwy o Anglię należy przygotować symulację wrogich samolotów atakujących bombowiec - obraz wyświetlany przez projektory, zespoloną z rejestracją ruchu lufy działka efekty. projekt graficzny sterowanie i reakcja na ruch.


Opiekun kierunku: Informatyka oraz Informatyka Stosowana

prof. dr hab. inż. Leszek Wojnar