dr inż. Rafał Petryniak adiunkt dydaktyczny M-71 (urlopowany)
Contact
Address:
Al.Jana Pawła II 37
Bud.2 pok.2/23
Kraków
małopolskie
31-864
Poland

Telephone: +48 12 374 3669
Fax: +48 12 6488267
http://as.mech.pk.edu.pl/~rpetryniak/

Information: Zajęcia dydaktyczne
  • Technologie informacyjne
  • Podstawy języków internetowych
  • Produkcja systemów informatycznych
  • Grafika komputerowa

Publikacje:
  • Petryniak R., Tabor Z.: Surrogate Measures of Thickness in the Regime of Limited Image Resolution. Part 1: Fuzzy Distance Transform, ICAISC-2012, Lecture Notes in Computer Science, vol. 7268, pp. 318-326, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2012.

  • Tabor Z., Petryniak R.: Surrogate Measures of Thickness in the Regime of Limited Image Resolution: Part 2: Granulometry, ICAISC-2012, Lecture Notes in Computer Science, vol. 7268, pp. 355-361, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2012.

  • Petryniak R.: Zastosowanie metod nakładania obrazów w wybranych problemach z zakresu inżynierii biomedycznej, Czasopismo Techniczne Politechniki Krakowskiej, rok 2011, nr 8.

  • Petryniak R.: Application of watershed algorithm to image hierarchical segmentation, Czasopismo Techniczne Politechniki Krakowskiej, rok 2010, nr 8.

  • Kosecka S., Wojnar L., Petryniak R., Skórka T., Heinze-Paluchowska S., Tyrankiewicz U., Chłopicki S.: Application of image analysis for quantification of cardiac function in vivo by MRI in the mouse model of heart failure, Inżynieria Materiałowa, NR 4/2008 (164).

  • Petryniak R.: Analysis of efficiency of parallel computing in image processing task. Czasopismo Techniczne Politechniki Krakowskiej, rok 2008, nr 3.

  • Petryniak R.: Możliwości wykorzystania darmowego oprogramowania do budowy internetowego systemu wspierającego diagnostykę obrazową na przykładzie aplikacji InterMed. Przegląd Lekarski, rok 2007, nr 64.

  • Petryniak R.: Internetowy system wspomagający lekarza w diagnozowaniu na podstawie obrazów pochodzących z tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Przegląd Lekarski, rok 2006, nr 63.