Zespół Metod Obliczeniowych

There are no translations available.

Zakład Metod Obliczeniowych zajmuje się rozwijaniem symboliczno-numerycznych algorytmów rozwiązywania wybranych zagadnień matematycznych. Wykorzystuje w tym celu oprogramowanie firmy Maplesoft, światowego lidera w zakresie obliczeń symbolicznych (Maple) i modelowania matematycznego (MapleSim). System Maple pozwala wyznaczać rozwiązania ścisłe wielu ważnych problemów inżynierskich oraz prowadzić bardzo dokładne obliczenia numeryczne.   Maple. Podręcznik

Obszarami zainteresowań pracowników Pracowni są między innymi: zagadnienie własne macierzy, metody rozwiązywania równań różniczkowych wykorzystujące kwadratury różniczkowe, metody rozwiązywania z wysoką dokładnością zagadnienia początkowego czy metody rozwiązywania zagadnienia brzegowego z nadmiarową liczbą warunków brzegowych.
Pracownia prowadzi zajęcia dydaktyczne z przedmiotów takich jak: Metody Obliczeniowe, Metody Symboliczne w Obliczeniach Naukowo-Technicznych, Modelowanie Matamatyczne w Przyrodzie i Technice, wykorzystując w tym celu nowoczesne sale komputerowe.
PRACOWNICY


dr hab inż. Artur Krowiak, prof. PK
kierownik zespołu


Adres e-mail:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Dyscypliny KBN:
informatyka, mechanika

Specjalności: 
metody obliczeniowe, teoria drgań

Uzyskany stopień doktora:
Dynamika pneumatycznych energooszczędnych układów wibroizolacji, Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny, 2001

Wybrane publikacje:
Krowiak A., Built-in implementation of some boundary conditions for vibrating systems in the SDQ method, Vibration in Physical Systems, 2010, vol. 24, 239-244

Krowiak A., Development of Maple package for the differential quadrature method, Computer Methods and Systems, Kraków 2009, 425-430

Krowiak A., Comparison of SDQM and FDM in nonlinear free vibration analysis of beam, Vibration in Physical Systems, 2008, vol. 23, 211-216

Krowiak A., The application of the differential quadrature method based on a piecewise polynomial to the vibration analysis of geometrically nonlinear beams, Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences, 2008, 15: 1-13

Krowiak A.,Methods based on the differential quadrature in vibration analysis of plates, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 2008, 46: 123-139

Krowiak A., Implementation of boundary conditions in differential quadrature method and its influence on stability, Computer Methods and Systems, Kraków 2007, 283-288

Krowiak A., Symbolic computing in spline-based differential quadrature method, Communications in Numerical Methods in Engineering, 2006; 22: 1097-1107

Autor podręczników akademickich:
Wprowadzenie do pakietu obliczeń symbolicznych Maple™, wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków, 2009
Metody obliczeniowe wspomagane programem Maple, współautor Rafał Palej, wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków
dr inż. Renata Filipowska
adiunkt

Adres e-mail:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Dyscypliny KBN:
informatyka, mechanika

Specjalności:
metody obliczeniowe

Uzyskany stopień doktora:
Dynamiczne aspekty modelowania profilu skoczni narciarskich, Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny, 2009

Projekt patentowy:
Palej R., Struk R. Sposób kształtowania toru zjazdowego skoczni narciarskiej, opis patentowy nr 201132, 13 sierpnia 2008r

Wybrane publikacje:
Filipowska R. Modeling of the outrun profile of a ski jumping hill,  VII Międzynarodowa Konferencja Młodych Naukowców „Zastosowania Informatyki w Technice”, Kraków 2009

Filipowska R. Description of a ski jumper’s flight, VII Międzynarodowa Konferencja Młodych Naukowców „Zastosowania Informatyki w Technice”, Kraków 2009

Palej R., Filipowska R. Mathematical modelling of the inrun profile of a ski jumping hill with the controlled track reaction force, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, No. 1, Vol 47, 2009

Palej R., Filipowska R. Metoda strzałów w zastosowaniu do zagadnienia brzegowego z nadmiarową liczbą warunków brzegowych, Czasopismo Techniczne, z. 4 –M/2008

Filipowska R. Optimization of ski jumping inrun profile, Czasopismo Techniczne, z. 3 – M/2008

Filipowska R. Zagadnienie krzywej płaskiej o sterowanej reakcji toru, I Kongres Mechaniki Polskiej, Warszawa 2007

Palej R., Struk R. Zagadnienie krzywej płaskiej o stałej reakcji normalnej, Czasopismo Techniczne, z. 14 – M/2005

Struk R., Palej R. Optymalizacja profilu najazdu skoczni narciarskiej, Czasopismo Techniczne, z. 5 – M/2004

Palej R., Struk R. Profil najazdu skoczni narciarskiej o obniżonej reakcji dynamicznej toru, Czasopismo Techniczne 2003, z. 6 – M/2003