Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego

There are no translations available.

baner-iwp

Studia na kierunku Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego przygotowują do zawodu inżyniera, który będzie uczestniczył w tworzeniu innowacyjnych produktów. Rozwój takich produktów wymaga pracy zespołu złożonego z różnych specjalistów. Inżynier wzornictwa przemysłowego będzie odgrywał kluczową rolę bezpośredniego partnera projektanta wzornictwa, współtworząc z nim koncepcję użytkową produktu i projektując technologicznie uzasadnioną postać produktu. Kandydat na inżyniera wzornictwa przemysłowego powinien więc mieć predyspozycje do zawodu inżyniera, zainteresowanie techniką, podstawową wiedzę w zakresie matematyki i fizyki, motywację do tworzenia nowych rozwiązań, a także w pewnym stopniu uzdolnienia plastyczne, lub co najmniej chęć podjęcia trudu przyswojenia sobie podstaw wiedzy i umiejętności plastycznych.

Zakres wymagań i sposób przeprowadzania egzaminu wstępnego z uzdolnień plastycznych, technicznych oraz manualnych dla kierunku Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego.
SYLABUS 2013/2014

alt