dr hab. inż. Grzegorz Filo, prof. PK profesor uczelni, M-72
Contact
Address:
Al.Jana Pawła II 37
Bud.1a pok.3.4.2
Kraków
małopolskie
31-864
Poland

Telephone: +48 12 374 3335
Fax: +48 12 6488267

Information: Grzegorz Filo, MSc, PhD, lecturer in Institute of Applied Informatics
Dr inż. Grzegorz Filo, ur. 23.05.1976 jest pracownikiem Instytutu Informatyki Stosowanej od momentu jego powstania, tj. 1 lipca 2003 roku. Obecnie na stanowisku Adiunkt Naukowo-Dydaktyczny w Zakładzie Grafiki i Modelowania Komputerowego.

Ukończył jednolite studia magisterskie na Wydziale Mechanicznym PK na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn, specjalność: Zastosowanie Informatyki w Budowie Maszyn w roku 1999. Uzyskał wyróżnienie za wynik studiów. W latach 1999 – 2003 był uczestnikiem Studiów Doktoranckich na kierunku Budowa i Eksploatacja Maszyn, specjalizacja: Informatyka Stosowana. Rozprawę doktorską Zastosowanie logiki rozmytej i sieci neuronowych do sterowania proporcjonalnym zaworem przelewowym, obronił z wyróżnieniem w roku 2005 r. W roku akademickim 2005/06 ukończył studia podyplomowe II stopnia na kierunku Inżynieria Oprogramowania organizowane przez Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jest również absolwentem Studium Pedagogicznego dla Asystentów (2002 r.) oraz Pedagogicznego Kursu Kwalifikacyjnego dla Absolwentów Szkół Wyższych (2003 r.), organizowanych przez Centrum Pedagogiki i Psychologii PK.

Obszary zainteresowań naukowych:

 • Analiza obiektowa, techniki i języki programowania obiektowego: Object Pascal, C++, Java

 • Projektowanie baz danych: InterBase, PostgreSQL, MySQL, język SQL

 • Grafika wektorowa – programowanie krzywych i powierzchni parametrycznych

 • Programowanie aplikacji CAD za pomocą API: SolidWorks, ProEngineer, AutoCad

 • Modelowanie i symulacja układów dynamicznych: Matlab-Simulink, VisSim

 • Zastosowanie logiki rozmytej i sieci neuronowych w modelowaniu i sterowaniu układów.


Prowadzi zajęcia dydaktyczne na kierunku Informatyka jednolitych, 5-letnich studiów magisterskich i studiów I stopnia (inżynierskich) oraz na studiach II stopnia (magisterskich) na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn, specjalność: Zastosowanie Informatyki w Budowie Maszyn z następujących przedmiotów:

 • Programowanie obiektowe

 • Programowanie systemów mobilnych

 • Symulacja układów napędowych i sterujących

 • Aplikacje inżynierskie w C++, Delphi i Javie


Jest autorem lub współautorem 2 książek i 19 publikacji z dziedziny zastosowań informatyki w inżynierii mechanicznej, a w szczególności: analizy obiektowej i programowania obiektowego, zastosowania logiki rozmytej i sieci neuronowych do modelowania i sterowania układami dynamicznymi, programowania aplikacji inżynierskich itp. Wykaz publikacji od roku 2007:

 • Wojnarowski J., Filo G., Lisowski E.: Sterowanie hydraulicznym układem nacisku piły bez końca przy zastosowaniu regulatora FLC XX Konferencja Naukowa Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych Zakopane 22-25.01.2007;

 • Filo G.: Developing of software for carrying out research in the area of hydaulic control systems, V International Students Conference, Bukownina Tatrzańska, 26-28.04.2007, wydruk w Czasopiśmie Technicznym PK, nr 3-M/2008 (105);

 • Filo G.: Pressure control in band-saw hydraulic system using the fuzzy logic, Proceedings of 5th FPNI PhD Conference, Cracow 2008, ISBN 978-83-7242-474-7

 • Filo G.: Pressure control in band-saw hydraulic system using the fuzzy logic, wydruk w Przeglądzie Mechanicznym, nr 5/2009;

 • Praca zbiorowa pod red. Lisowski E. Filo G.: Computer aided design in mechanical engineering, współautorstwo rozdziału Transport of liquid natural gas by mobile tank container, Bergen University College, 2009;

 • Lisowski E. Filo G. Metodyka programowania obiektowego z przykładami w C++, podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych, Wydawnictwo PK, Kraków 2009, ISBN 978-83-7242-507-2;

 • Lisowski E., Filo G. Pozycjonowanie ładunku podnośnikami hydraulicznymi z regulatorami w logice rozmytej, Hydraulika i Pneumatyka, nr 1/2010;