dr hab. inż. Aneta Gądek-Moszczak, prof. PK profesor uczelni, z-ca dyrektora ds. naukowych
Contact
Address:
Al.Jana Pawła II 37
Bud.G pok.G119
Kraków
małopolskie
31-864
Poland

Telephone: +48 12 374 3634
Fax: +48 12 6488267

Information:
Profil naukowy:

Zastosowanie metod komputerowej analizy obrazów w inżynierii mechanicznej, medycynie i nauce o materiałach.


Uczestnictwo w projektach badawczych:
 • 1. Udział w projekcie nr  4 T11E 046 25: „Komputerowa analiza obrazu regeneratu kostnego w metodzie Ilizarowa” (data rozpoczęcia: 19/09/2003, data zakończenia: 18/09/2005), główny wykonawca -  w ramach projektu były prowadzone badania, które zakończyły się  opracowaniem nowej metody analizy ilościowej regeneratu oraz napisaniem rozprawy doktorskiej

 • 2. Udział w projekcie 4T08E 046 22: Wpływ warunków przetwórstwa i sposobu modyfikacji politetrafluoroetylenu, poliacetalu oraz poliamidu na ich strukturę (badaną z użyciem metod analizy obrazu) i własności fizyko-mechaniczne realizowanym w latach 2003-2005. Realizacja zadań związanych ze stworzeniem algorytmów przetwarzania i analizy obrazów mikrostruktur badanych kompozytów. Opracowane metody ilościowej analizy wraz z opisem algorytmów zostały zamieszczone w pracy zbiorowej:  Struktura i właściwości kompozytów na osnowie termoplastów pod redakcją L. Wojnara.

 • 3. Udział w projekcie celowym WKP 1/1.4.1/1/2006/121/121/678/2007 pt.: „Zintegrowanym system elektronicznej obsługi obywateli i przedsiębiorstw zapewniający realizację procedur urzędowych za pomocą Internetu”, realizowanym we współpracy z firmą Comarch, członek zespołu badawczego PK.

 • 4. Udział w projekcie celowym nr 6ZR92008C/07104 pt.: „WBOI Wirtualne Biuro Obsługi Inwestora” – realizowanym wraz z COMARCH w latach 2008-2009, członek zespołu badawczego ze strony PK. Opracowanie zadań związanych ze standardami wykorzystywanymi w systemach GIS.

 • 5. Udział w projekcie badawczym nr: N N518 423536, 2009-2012: „Opracowanie i optymalizacja metod diagnozowania ryzyka złamania w osteoporozie na podstawie analizy trójwymiarowych obrazów kości beleczkowej uzyskanych w warunkach in vivo”. 

 • 6. Projekt POIG.01.03.01-00-092/08: Nowe przyjazne dla środowiska kompozyty polimerowe z wykorzystaniem surowców odnawialnych”, wykonawca

Lista Publikacji

 1. Tęsiorowski M., Wojnar L., Gądek A., Kącki W., Jasiewicz B.: Metody oceny regeneratu kostnego w trakcie wydłużania kończyn, mat. konf.: II Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej 25-26. 04. 2002, str. 56

 2. Wojnar L., Tęsiorowski M., Gądek A., Zarzycka M., Jasiewicz B., Kącki W.: Zastosowanie kliniczne ilościowej oceny regeneratu kostnego na zdjęciach rentgenowskich, II Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej 25-26. 04. 2002 str. 66 (pełna wersja pracy znajduje się w Przeglądzie Lekarskim suplement nr 4/2002, str. 120-122).

 3. Czerwiński E., Gądek A., Wojnar L.: Computer aided measurement of the knee joint width on radiographs, sesja posterowa IX Instructional Course Lectures Of EFORT, Kraków, 24-26. 10. 2002. str. 107–108.

 4. Miernik K., Bogucki R., Gądek A., Dziadur W.: Wpływ warunków obróbki cieplnej na zawartość austenitu szczątkowego w żeliwie sferoidalnym hartowanym izotermicznie (ADI), mat. konf.: XXX Szkoła Inżynierii Materiałowej, Kraków-Ustroń Jaszowiec 1-4 X 2002 r. str. 221-226.

 5. Gądek A., Wojnar L.: Wpływ sposobu korekcji cienia i doboru metody detekcji na wyniki ilościowej oceny porowatości na wyniki ilościowej analizy obrazu, Inżynieria Materiałowa,nr 3 (134) 2003 r str.111–116.

 6. Dziadur W. Gądek A., Jamróz M., Kuciel S., Rzońca R.: Zmiany właściwości mechanicznych i cech struktury kompozytów PTFE z proszkiem brązu, X Seminarium "Tworzywa Sztuczne w Budowie Maszyn", Kraków, wrzesień 2003, str. 141–146.

 7. Wojnar L., Dziadur W., Gądek A., Kuciel S., Jasnosz J.: Badania mikrostruktury i ocena stereologiczna termoplastów kostrukcyjnych (PA6 i POM) wzmacnianych włóknem szklanym, X Seminarium "Tworzywa Sztuczne w Budowie Maszyn", Kraków wrzesień 2003, str. 421–426.

 8. Gądek A., Wojnar L., Tęsiorowski M., Jasiewicz B.: A new method for quantification of regenerated bone tissue on x-ray images of elongated bones, Image Analysis and Stereology, vol 22, no 3, November 2003, str. 183–191.

 9. Dziadur W., Kuciel S., Gądek A., Latała Z., Wojnar L.: Effect of filler particles on selected mechanical and dynamical properties of polytetrafluoroethylene (PTFE) Conference on Modern Methods for Quantitative Metallography, Stockholm, 5-6 November 2003.

 10. Gawdzińska K., Gądek A., Lenart S.: Określenie przydatności metod mikroskopowych w badaniach porowatości odlewów z metalowych kompozytów nasycanych, Kompozyty – wybór prac Zachodniopomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Materiałów Kompozytowych, PAN, Szczecin 2003, 19–24.

 11. Gądek A., Karpisz D., Kuleta A, Standaryzacja zapisu informacji na przykładzie radiografii cyfrowej Digora, Przegląd Lekarski, wydanie specjalne, 1004/61, str. 58–60.

 12. Kącki W., Tęsiorowski M., Jasiewicz B., Sebastianowicz P., Rymarczyk A., Wojnar L, Gądek A. Monitorowanie przebiegu wydłużania kończyn z użyciem współczynnika powstawania regeneratu, III Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej, maj 2004, str.42.

 13. Wojnar L., Gądek A., Tęsiorowski M., Kącki W., Jasiewicz B., Rymarczyk A., Sebastianowicz P. Nowa metoda oceny regeneratu kostnego z zastosowaniem współczynnika powstawania regeneratu, III Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej, maj 2004, str. 88.

 14. Dziadur W., Gądek A., Gałgan R., Kuciel S., Liber A.: Ocena zmian właściwości i struktury kompozytów POM z włóknem szklanym po wpływem obciążeń zmiennych w czasie, Zeszyty Naukowe Politechnik Poznańskiej, 2004. 

 15. Gądek A. Kuciel S., Wojnar L., Dziadur W.: Zastosowanie komputerowej analizy obrazu do oceny struktur polimerów wzmacnianych, Konferencja Materiały Polimerowe Pomerania-Plast Szczecin-Międzyzdroje czerwiec 2004 (przyjęte do druku, po recenzji - Polimery), str. 268-270.

 16. Gądek A. Wojnar L., Kuciel S., Dziadur W.: Quantitative image analysis of fillers in selected polymeric composites – problems and suggested solutions, Mat. 7th Intern. Conference on Stereology and Image Analysis in Material Science STERMAT, 2005, str. 223–231.

 17. Struktura i właściwości kompozytów na osnowie termoplastów, praca zbiorowa pod redakcją Leszka Wojnara, Politechnika Krakowska, Kraków 2005:

  • Rozdz. 5. Komputerowa analiza obrazów mikrostruktury, Wojnar L, Gądek A. str. 103–128.

  • Rozdz. 7.2. Wpływ obciążeń zmiennych w czasie na właściwości kompozytów poliamidowych, Kuciel S., Liber-Kneć A., Gądek A., Dziadur W. str. 157–162.

  • Rozdz. 7.4. Analiza obrazów mikrostruktury kompozytów poliamidowych za pomocą metod komputerowych, Gądek A., Wojnar L. str. 169–178.

  • Rozdz. 8.2. Wpływ obciążeń zmiennych w czasie na właściwości kompozytów poliamidowych, Kuciel S., Liber-Kneć A., Gądek A., Dziadur W. str. 183–187.

  • Rozdz. 8.5. Analiza mikrostruktury kompozytów acetalowych za pomocą metod komputerowych, Gądek A., Wojnar L. str. 203–210.

  • Rozdz. 9.2. Właściwości dynamiczne, Kuciel S. Liber-Kneć A. Gądek A., Dziadur W. str. 216–226.

  • Rozdz. 9.4. Analiza struktury kompozytów z osnową PTFE za pomocą metod komputerowych, Gądek A., Wojnar L. str. 238–248.

 18. Komputerowa analiza obrazu regeneratu kostnego w metodzie Ilizarowa (rozprawa doktorska), Aneta Gądek, Fotobit, Kraków, 2005.

PO DOKTORACIE
 1. Komputerowa analiza obrazu – możliwości i zastosowanie, Nowoczesne metody opisu tworzyw, Aneta Gądek, Stanisław Kuciel, Rynek tworzyw, dodatek do Rynku Chemicznego nr 6/2006.

 2. Ocena powtarzalności wyników ilościowej oceny struktury, Leszek Wojnar, Aneta Gądek, Archiwum Odlewnictwa, rocznik 2006, nr 6, PAN, Katowice. 

 3. Zastosowane komputerowej analizy obrazu do oceny zmian mikrostruktury kompozytów poliacetalowych, Aneta Gądek, Czasopismo Techniczne, z. 6-M/2006 (Rok 103).

 4. Application of the computer image analysis in x-ray images of the regenerate in Ilizarov method, Aneta Gądek, Leszek Wojnar, “Stereology, Spatial Statistics and Stochastic Geometry 6th International Conference”, Prague, June 2006. 

 5. Watershed Segmentation Based on Radial Gradient Image, Aneta Gądek, Zbigniew Latała, 12 International Congress of Stereology, St. Etienne, France, 03-07.09.2007.

 6. Objective, quantitative and automatic x-ray image analysis of the bone regenerate in the Ilizarov metod, Aneta Gadek-Moszczak, Leszek Wojnar, Stereology and Image Analysis. Ecs10 - Proceedings of the 10th European Congress of ISS, (V.Capasso et al. Eds.), The MIRIAM Project Series, ESCULAPIO Pub. Co., Bologna, Italy, 2009, ISBN: 978-88-7488-310-3, 

 7. Analiza możliwości wykorzystania obrazowania 3D do analizy mikrostruktury materiałów kompozytowych, Aneta Gądek-Moszczak, Czasopismo Techniczne, 1M 2009, Zeszyt 3, Rok. 109. 

 8. Analiza 3D materiałów kompozytowych, Aneta Gądek-Moszczak, Materiały Kompozytowe, 1/2011.