dr inż. Dariusz Karpisz adiunkt dydaktyczny M-71
Contact
Address:
Al.Jana Pawła II 37
Bud.G pok. G124
Kraków
małopolskie
31-864
Poland

Telephone: +48 12 374 3655
Fax: +48 12 6488267

Information: Nigdy nie myślałem, że nawet szalone pomysły będę mógł zrealizować pracując na uczelni – a jednak się udaje. Dlatego, jeśli masz pomysł na realizację ciekawego projektu z dziedziny informatyki, to proszę o kontakt.

Praca naukowa:
Zajmuję się różnymi aspektami związanymi z bazami danych (trener Akademii Baz Danych), wirtualizacją i administracją serwerami oraz zastosowaniami informatyki w medycynie sądowej i kryminologii.

Podejmowane tematy badań naukowych i prac rozwojowych:
 • W zakresie inżynierii biomedycznej:
  • Identyfikacja osób na podstawie zdjęć radiologicznych czaszki
 • W zakresie systemów informacyjnych:
  • Projektowanie relacyjnych baz danych
  • Projektowanie sieciowych baz danych oraz baz w modelach mieszanych
  • Systemy baz danych wysokiej dostępności (Oracle RAC i MAA)
  • Problematyka wirtualizacji sprzętu komputerowego (Xen, AIX)
  • Projektowanie systemów komputerowych
  • Projektowanie serwerowni
  • Projektowanie systemów pod specyficzne zastosowania/obciążenie
Lista publikacji:
 1. Karpisz D.: Implementacja asercji w relacyjnych bazach danych na przykładzie systemu ORACLE, Czasopismo Techniczne, Nr 7 (108), 2011, s.179-186.
 2. Karpisz D.: Nie tylko relacyjny model danych, Czasopismo Techniczne, Nr 7 (108), 2011, s.187-194.
 3. Karpisz D., Kowalski P.: Mocowanie i pozycjonowanie czaszek do zdjęć radiologicznych, Czasopismo Techniczne, Nr 7 (108), 2011, s.195-202.
 4. Kowalski P., Karpisz D.: Numerical description of X-ray fronto-orbiculo-maxillary shape in image analysis as a high distinctive tool for development of the system of identification of persons and human remains, Abstracts der Deutschen Gesellschaft für Rechtsmedizin, Rechtsmedizin, Volume 20, Number 4, SPRINGER Medizin Verlag, Berlin, 2010, s.304-376?.
 5. Karpisz D.: Dedykowany system monitoringu instancji bazy danych dla systemu Oracle, STUDIA INFORMATICA, 2009, s.153-162.
 6. Karpisz D.: Implementacja metod do monitoringu nieużywanych obiektów dla serwera Oracle, STUDIA INFORMATICA, 2009, s.141-152.
 7. Z. Tabor, D. Karpisz, L. Wojnar, P. Kowalski, An Automatice Recognition of the Frontal Sinus in X-Ray Images of Skull, IEEE Transactions on Biomedical Engineering 56 (2), 2009, s.361-368.
 8. Karpisz D., Gąsiorowski P., Uchman D., Włodarczyk K.: Esej o trudnej SELEKTYWNOŚCI - czyli o optymalizacji inaczej, Bazy Danych: Rozwój metod i technologii, WKŁ, 2008, s.153-167.
 9. Gawlik J., Kiełbus A., Karpisz D.: MAJA - system do wspomagania oceny jakości wyrobów i produktów z punktu widzenia producenta i klienta, Bazy Danych: Rozwój metod i technologii, WKŁ, 2008, s.187-194.
 10. Karpisz D., Kowalski P., Tabor Z., Wojnar L.: Identyfikacja osób na podstawie radiogramów zatok czołowych z wykorzystaniem komputerowej analizy obrazu, PTL 2007, Przegląd Lekarski, 2007, nr 64, s.85-89.
 11. Karpisz D., Kowalski P., Wojnar L., Urbanik A.: Zakres zmian parametrów opisowych w automatycznej detekcji zatok czołowych na dwuwymiarowych obrazach cyfrowych będącej podstawą systemu identyfikacji osób i zachowanych czaszek szczątków ludzkich, XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii, pub. w materiałach konferencyjnych, Szczecin 2007.
 12. Kowalski P., Karpisz D., Wojnar L., Majchrzak T.: Ocena polimorfizmu osobniczego zatok czołowych człowieka oraz jej przydatność dla celów identyfikacyjnych osób i czaszek szczątków ludzkich – przewidywanie zmienności metodami statystycznymi na populacjach o różnej liczebności, XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii, pub. w materiałach konferencyjnych, Szczecin 2007.
 13. Wojnar L., Karpisz D.: Wyszukiwanie obiektów o kształtach zgodnych ze wzorcem w multimedialnych bazach danych, Bazy Danych: Struktury, Algorytmy, Metody, WKŁ, 2006, s.463-470.
 14. Karpisz D., Wojnar L.: Podstawy informatyki, Podręcznik akademicki, Wydawnictwo PK, Kraków, 2005.
 15. Karpisz D.: Zarządzanie i archiwizacja danych multimedialnych przy wymaganiach wysokiej dostępności na przykładzie diagnostycznych danych obrazowych w jednostkach służby zdrowia, Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, WNT, Warszawa 2005, tom I s.536-542.
 16. Gądek A., Karpisz D., Kuleta A.: Standaryzacja zapisu informacji na przykładzie radiografii cyfrowej Digora, Przegląd Lekarski, 2004, nr 61, s.58-60.
 17. Gawlik J., Karpisz D., Kiełbus A.: Informacyjny system wspomagania weryfikacji dokumentów, Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, WNT, Warszawa 2004, tom I s.349-354.
 18. Karpisz D., Drabowski M., Pawlicki M.B.: Aktywna baza danych monitoringu stanu zachowania obiektów zabytkowych dla celów konserwatorskich, V Krajowa Konferencja Naukowa – Inżynieria Wiedzy i Systemy Ekspertowe, Wrocław 2003, s.449-455.
 19. Pawlicki M.B., Drabowski M., Karpisz D., Czajkowski K., Czechowicz J., Nassery F.: Database of Historical Monuments The New Approach, Geographical Information Systems Interdisciplinary Aspects, Sosnowiec-Zagreb 2003, s.439-451.
Zajęcia dydaktyczne:
 • Projektowanie i administracja baz danych
 • Optymalizacja i programowanie baz danych
 • Zarządzanie projektami informatycznymi
 • Metodyki zarządzania projektami
Hobby:
Budowanie sprzętu audiofilskiego, wędkarstwo karpiowe, modelarstwo, rower i... czerwone wino :) Sprawdź: XML w praktyce: galeria win.