Pracownia systemów CAD

Pracownia Systemów CAD (sala 52 (3.7.1)) należy do Katedry Systemów Informatycznych i Modelowania Komputerowego i przeznaczona przede wszystkim do nauki systemów CAD/CAE oraz programowania obiektowego i API systemów CAD. W pracowni tej prowadzone są również zajęcia z symulacji komputerowej oraz szeroko rozumianego oprogramowania inżynierskiego. Pracownia wyposażona jest w 20 stanowisk komputerowych CAD, komputer dla prowadzącego, dwa projektora multimedialne oraz serwer plików. Pomieszczenie jest klimatyzowane z możliwością dogrzewania przy niskich temperaturach otoczenia. 371_sw1_200

 

Więcej: Pracownia systemów CAD

 

Pracownia programowania systemów mobilnych

Pracownia    programowania systemów mobilnych

Pracownia Programowania Systemów Mobilnych (sala 3.6) należy do Katedry Systemów Informatycznych i Modelowania Komputerowego i przeznaczona do nauki programowania urządzeń mobilnych. Składa się 12 stanowisk komputerowych z urządzeniami typu PDA i Smartphone. Na stanowiskach zainstalowane są również emulatory telefonów z systemem Android.

Więcej: Pracownia programowania systemów mobilnych

   

Pracownia sieci komputerowych i systemów operacyjnych

Pracownia sieci komputerowych i systemów operacyjnych jest główną salą dydaktyczną Labratorium Technologii Sieciowych. Realizowane są tutaj zajęcia dydaktyczne dla studentów kierunku "Informatyka" z zakresu nowoczesnych wielousługowych sieci komputerowych opartych na topologii Ethernet/IP, sieci bezprzewodowych 802.11a/b/g/n, systemów operacyjnych serwerów sieciowych (Linux, MS Windows Server) oraz administracji i bezpieczeństwa systemów komputerowych i sieciowych. Pracownia jest certyfikowanym centrum szkoleniowym japońskiej firmy Allied Telesis.

Laboratorium Sieci   Komputerowych i Systemów Operacyjnych

Więcej: Pracownia sieci komputerowych i systemów operacyjnych

   

Pracownia mikrokontrolerów i sterowników przemysłowych

M-91(od prawej),   Vision260 (od lewej)

Pracownia podlega jednostce Laboratorium Technologii Sieciowych i tworzy z nią integralną całość uzupełniając zakres badań o obszar sieci przemysłowych jak również sterowania i automatyki za pomocą przemysłowych jednostek sterujących.

Więcej: Pracownia mikrokontrolerów i sterowników przemysłowych

   

Laboratorium baz danych

Laboratorium baz danych zapewnia obsługę zajęć dydaktycznych w zakresie projektowania, programowania optymalizacji i administracji baz danych.

Wyposażane jest w 18 stanowisk komputerowych zbudowanych z serwerów 8-rdzeniowymi procesorami AMD Opteron. Do zajęć dydaktycznych wykorzystywane jest w pełni komercyjne (!) oprogramowanie Oracle 10g, dzięki temu studenci, za pomocą klienta mogą łączyć serwerem baz danych z dowolnego miejsca na świecie i zdalnie wykonywać powierzone zadania.

Więcej: Laboratorium baz danych