Studia podyplomowe "Systemy CAD i przetwarzanie obrazu" 2010

There are no translations available.

Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości
oraz
Instytut Informatyki Stosowanej
Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki

ogłaszają rekrutację na trzecią edycję
Studiów Podyplomowych

„SYSTEMY CAD I PRZETWARZANIE OBRAZU”

w roku akad. 2010/2011

Wymagania:
ukończone studia wyższe
Termin zgłoszeń: do 30 września 2010 r.
Czas trwania: 2 semestry (dwa razy w miesiącu; sobota i niedziela)
Liczba godzin: 255
Koszt uczestnictwa: 3.800 zł (Pracownicy PK – 3.500 zł)
Osoby posiadające certyfikat Asystenta Systemu Zarządzania Jakością – 2.700 zł
Istnieje możliwość wnoszenia opłaty w dwóch ratach
Absolwenci otrzymują: 1)     Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki (dodatkowa opłata 30 zł zgodnie z zarządzeniem JM Rektora Politechniki Krakowskiej nr 26 z dnia 28.09.2005)
2)     Dyplom ukończenia kursu Solid Works wydany przez Instytut Informatyki Stosowanej PK
3)     Certyfikat Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością
4)     Certyfikat Asystenta Systemu Zarządzania Jakością – wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji (po zdaniu dodatkowego egzaminu i wniesieniu opłaty w wysokości 300 zł)
Zakres merytoryczny:
Modelowanie części, modelowanie złożeń, generowanie rysunków płaskich z modelu 3D, modelowanie powierzchniowe, rendering i animacja w systemie CAD, akwizycja obrazów cyfrowych i DTP, podstawy przetwarzania obrazów, elementy komputerowej analizy obrazu, oprogramowanie do przetwarzania i analizy obrazu, zastosowania w kontroli jakości i sterowaniu, omówienie i analiza norm serii ISO 9000, wprowadzenie w filozofię jakości  TQM, podejście procesowe w zarządzaniu, dokumentacja systemu jakości, metody i narzędzia jakości, FMEA, SPC, akredytacja, badania, certyfikacja, normalizacja, audit jakości, doświadczenia z wdrażania systemów zarządzania jakością.
Zgłoszenia:

Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości
Al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków, budynek 2, parter, (HAMOWNIA)
tel: (12) 628 34 47, 628 36 62  fax: (12) 628 35 99
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Instytut Informatyki Stosowanej WM PK
Al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków, budynek 2, I piętro, pok. 2/6 (HAMOWNIA)
tel: (12) 628 36 30, tel/fax: (12) 648 82 67
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it