Studia podyplomowe "Systemy sieciowe i bazodanowe" 2010

There are no translations available.

Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości
oraz
Instytut Informatyki Stosowanej
Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki

ogłaszają rekrutację na drugą edycję
Studiów Podyplomowych

„SYSTEMY SIECIOWE I BAZODANOWE”

w roku akad. 2010/2011

Wymagania:
ukończone studia wyższe
Termin zgłoszeń: do 30 września 2010 r.
Czas trwania: 2 semestry (dwa razy w miesiącu; sobota i niedziela)
Liczba godzin: 250
Koszt uczestnictwa: 3.800 zł (Pracownicy PK – 3.500 zł)
Osoby posiadające certyfikat Asystenta Systemu Zarządzania Jakością – 2.700 zł
Istnieje możliwość wnoszenia opłaty w dwóch ratach
Absolwenci otrzymują: 1) Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych - wydane przez Politechnikę Krakowską im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie, (dodatkowa opłata 30 zł zgodnie z zarządzeniem JM Rektora Politechniki Krakowskiej nr 21 z dnia 21.06.2007)
2) Certyfikat ukończenia kursu Oracle - wydany przez Instytut Informatyki Stosowanej PK
3) Certyfikat Allied Telesis Technician, Routers and Layer 3 Switches (CAI/RS) - wydany przez Instytut Informatyki Stosowanej PK
4) Certyfikat Allied Telesis Technician, Routers and Layer 3 Switches (CAI/RS) - wydany przez Allied Telesis International (po zdaniu dodatkowego egzaminu i wniesieniu opłaty egzaminacyjnej w wysokości 100 USD)
5) Certyfikat Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością - wydany przez Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości PK
6) Certyfikat Asystenta Systemu Zarządzania Jakością – wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. (po zdaniu dodatkowego egzaminu przed Komisją PCBC S.A. i wniesieniu opłaty w wysokości 300 zł)
Zakres merytoryczny:
Bazy danych: podstawy projektowania baz danych, serwery baz danych na przykładzie Oracle10g, język SQL: DDL i DCL, język SQL: DML – zapytania do baz danych, podstawy programowania w języku PL/SQL, zaawansowane programowanie w PL/SQL – kolekcje, zaawansowane programowanie w PL/SQL – pakiety, optymalizacji zapytań w systemie Oracle, użycie scenariuszy i wskazówek w zapytaniach SQL, bazy danych XML i XSL, zapytania do baz XML w języku XQuery.
Sieci komputerowe: podstawy sieci komputerowych, przełączanie w sieciach Ethernet, przełączniki warstwy 3, trasowanie w sieciach IP, sieci bezprzewodowe WiFi 802.11 a/b/g, nowoczesne usługi w sieciach IP, projektowanie sieci komputerowych - zasady i normalizacja, zarządzanie i bezpieczeństwo systemów sieciowych, ataki na infrastrukturę i metody przeciwdziałania, IPSec, SSH, SSL, Firewall, VPN, RADIUS, IEEE 802.1x.
Zarządzanie jakością: wprowadzenie w filozofię jakości  TQM, podejście procesowe w zarządzaniu, dokumentacja systemu jakości, metody i narzędzia jakości, FMEA, SPC, akredytacja, badania, certyfikacja, normalizacja, audit jakości, doświadczenia z wdrażania systemów zarządzania jakością.
Zgłoszenia:

Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości
Al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków, budynek 2, parter, (HAMOWNIA)
tel: (12) 628 34 47, 628 36 62  fax: (12) 628 35 99
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Instytut Informatyki Stosowanej WM PK
Al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków, budynek 2, I piętro, pok. 2/6 (HAMOWNIA)
tel: (12) 628 36 30, tel/fax: (12) 648 82 67
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it