terminy egz.dypl. kwiecień-wrzesień 2017

Egzaminy dyplomowe w Instytucie Informatyki Stosowanej

w terminach: od kwietnia do września 2017r
Najbliższe terminy egzaminów dyplomowych inżynierskich i magisterskich w Instytucie Informatyki Stosowanej M-7 zostały wyznaczone na :

  • 28 kwietnia 2017r
  • 26 maja      2017r
  • 29 czerwca  2017r
  • 30 czerwca  2017r
  • 22 września 2017r

Wydrukowane prace dyplomowe oraz aktualne załączniki do pracy dyplomowej należy złożyć w sekretariacie Instytutu M7 bud. nr. G pok. G106 do rejestracji w wyznaczonych ostatecznych  terminach  przed egzaminem tj.:

Egzamin 28 kwietnia   termin złożenia prac          18 kwietnia 2017

Egzamin 26 maja                                                  16 maja 2017

Egzamin 29 czerwca                                             19 czerwca 2017

Egzamin 30 czerwca                                             20 czerwca 2017

Egzamin 22 września                                            12 września 2017

Wykaz aktualnych dokumentów wymaganych od studentów przystępujących do egzaminu dyplomowego znajduje się na stronie Wydziału Mechanicznego w zakładce STUDENCI-Egzamin dyplomowy