terminy egzaminów dypl.we wrześniu 2018

Najbliższe terminy egzaminów dyplomowych inżynierskich i magisterskich w Instytucie Informatyki Stosowanej M-7 zostały wyznaczone na :

  • 7 września      2018 r
  • 14 września    2018 r
  • 26 września    2018 r-  dodatkowy termin !

Wydrukowane prace dyplomowe oraz aktualne załączniki  !!! do pracy dyplomowej należy złożyć w sekretariacie Instytutu M07

bud. nr. G pok. G106 do  rejestracji :

w wyznaczonych ostatecznych !!!  terminach w godz. 9-14:00 przed egzaminem tj.:


Egzamin 7.09.2018    termin złożenia prac          28.08.2018 !

Egzamin 14.09 .2018                                              4.09.2018 !

Egzamin 26.09 .2018   14.09.2018 !