1 prof. dr hab. inż. Edward Lisowski Dyrektor Instytutu, kierownik M-72 +48 12 374 3351
2 dr inż. Renata Dwornicka Z-ca dyrektora ds. dydaktycznych, adiunkt M-74 +48 12 374 3484
3 prof. dr hab. inż. Leszek Wojnar Kierownik M-71 +48 12 374 3644
4 dr hab. inż. Artur Krowiak Kierownik M-73 +48 12 374 3633
5 dr hab. inż. Jacek Pietraszek, prof. PK Kierownik M-74 +48 12 374 3580
6 dr inż. Paweł Brandys Starszy wykładowca M-71 +48 12 374 3655
7 dr inż. Aneta Gądek – Moszczak Adiunkt M-71 +48 12 374 3634
8 dr inż. Dariusz Karpisz Adiunkt M-71 +48 12 374 3655
9 dr inż. Zbigniew Latała Adiunkt M-71 +48 12 374 3655
10 dr inż. Rafał Petryniak Adiunkt M-71 +48 12 374 3669
11 mgr inż. Sylwia Kosecka-Żurek Asystent M-71 +48 12 374 3669
12 mgr inż. Tomasz Rojek Asystent, M-71
13 mgr inż. Adam Piwowarczyk Wykładowca, M-71
14 mgr Elżbieta Kocyłowska Wykładowca, M-71
15 dr inż. Wojciech Czyżycki Adiunkt M-72 +48 12 374 3654
16 dr inż. Mariusz Domagała Adiunkt M-72 +48 12 374 3654
17 dr inż. Grzegorz Filo Adiunkt M-72 +48 12 374 3335
18 mgr inż. Tadeusz Czyżewski Asystent M-72 +48 12 374 3654
19 mgr inż. Joanna Fabiś-Domagała Asystent M-72 +48 12 374 3654
20 mgr inż. Mariusz Krawczyk Wykładowca M-72 +48 12 374 3335
21 dr inż. Renata Filipowska Adiunkt M-73 +48 12 374 3632
22 dr inż. Przemysław Osocha Adiunkt M-74 +48 12 374 3481
23 dr inż. Andrzej Skowronek Adiunkt M-74 +48 12 374 3480
24 mgr inż. Maciej Kołomycki Asystent M-74 +48 12 374 3481
25 Renata Jaworska Specjalista - sekretariat +48 12 374 3630