Katedra Podstaw Informatyki

Pracownicy Katedry zajmują się przetwarzaniem informacji cyfrowej i jej akwizycją w różnorodnej formie. Nasze główne nurty działań to: algorytmy, systemy równoległe i rozproszone, bazy danych, grafika komputerowa oraz analiza obrazu. Analizujemy obrazy różnorodnego pochodzenia takie jak: obrazy materiałów wytwarzanych w procesach technologicznych (metale, tworzywa sztuczne, kompozyty), zdjęcia i animacje medyczne, zdjęcia i animacje biologiczne, ruch obiektów i wiele innych.Uczestniczymy równiez w pracach projektowych przy różnorodnych systemach informatycznych z takich branż jak np. GIS czy systemy obsługi jednostek rządowych.

Prócz wyżej wymienionych działań nasi pracownicy prowadzą zajęcia dydaktyczne i komercyjne szkolenia i kursy z takich dziedzin nauki jak: grafika komputerowa, rendering i animacja, bazy danych, systemy rozproszone, języki programowania i technologie internetowe, bezpieczeństwo informacji i wiele innych.

Pracownicy Katedry


Leszek Wojnar

prof. dr hab. inż. Leszek Wojnar
kierownik katedry


Paweł Brandys

dr inż. Paweł Brandys
starszy wykładowca

Aneta Gądek-Moszczak

dr inż. Aneta Gądek–Moszczak
adiunkt naukowo-dydaktyczny

Dariusz Karpisz

dr inż. Dariusz Karpisz
adiunkt naukowo-dydaktyczny

Sylwia Kosecka-Żurek

mgr inż. Sylwia Kosecka-Żurek
asystent naukowo-dydaktyczny

Rafał Petryniak

dr inż. Rafał Petryniak
starszy wykładowca


dr inż. Marcin Cegielski
wykładowca

mgr inż. Tomasz Rojek
asystent naukowo-dydaktyczny

mgr inż. Adam Piwowarczyk
asystent naukowo-dydaktyczny


mgr Elżbieta Kocyłowska
wykładowcaWszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy!