Simple Image Gallery Notice: Joomla!'s "/cache" folder is not writable. Please correct this folder's permissions, clear your site's cache and retry.

Pracownia systemów CAD

Pracownia Systemów CAD (sala 52 (3.7.1)) należy do Katedry Systemów Informatycznych i Modelowania Komputerowego i przeznaczona przede wszystkim do nauki systemów CAD/CAE oraz programowania obiektowego i API systemów CAD. W pracowni tej prowadzone są również zajęcia z symulacji komputerowej oraz szeroko rozumianego oprogramowania inżynierskiego. Pracownia wyposażona jest w 20 stanowisk komputerowych CAD, komputer dla prowadzącego, dwa projektora multimedialne oraz serwer plików. Pomieszczenie jest klimatyzowane z możliwością dogrzewania przy niskich temperaturach otoczenia. 371_sw1_200

 

W zakresie programów CAD podejmowany jest szeroki zakres zagadnień:

 • dokumentacja 2D w programach InterCAD, AutoCAD oraz modułu odpowiednich modułach systemów 3D,
 • modelowanie parametryczne i bezpośrednie 3D części i złożeń,
 • tworzenie dokumentacji technicznej na podstawie modeli 3D,
 • analiza poprawności złożeń,
 • specyficzne zagadnienia związane z konstrukcjami bachowymi, ramowymi i z tworzyw sztucznych,
 • modelowanie powierzchniowe,
 • wizualizacje fotorealistyczne modeli CAD 3D,
 • wizualizacje pracy maszyn i urządzeń,
 • zagadnienia związane z zarządzaniem dokumenntacją produktu PDM.

W zakresie systemów CAE realizowane są zagadnienia:

 • wprowadzenie do systemów CAE i ich zastosowań,
 • zastosowania systemów CAE w procesie projektowania konstrukcji:
 • obliczenia kinematyczne, dynamiczne i wytrzymałościowe,
 • definiowanie modeli obliczeniowych,
 • modelowanie przepływu ciepła i masy.

Realizowane zagadnienia API systemów CAD obejmują:

 • API w zakresie makropoleceń dla dokumentacji 2D (InterCAD, AutoCAD),
 • programowanie poleceń użytkownika i obsługi zdarzeń dla AutoCAD,
 • zastosowanie środowiska .NET w programowaniu systemów CAD,
 • programowanie dodatków typu Add-in dla SolidWorks,
 • API programu Pro/Engineer – Pro/Toolkit, JLink.

Sprzęt:

Komputery klasy PC: procesor Intel i7 920, 4 GB RAM, grafika nVidia Qadro Fx 580, sieć 1Gbps, monitory LCD 22", stały dostęp do Internetu.

Oprogramowanie:

Systemy CAD 3D i pakiety obliczeniowe:

 • PTC CREO 2.0 (dawniej Pro/Engineer),
 • SolidWorks 2012-13 EE,
 • Autodesk Inventor Professional 2013,
 • Autodesk Inventor Fusion 2013,
 • Autodesk Vault,
 • InterCAD 2.5,
 • AutoCAD Mechanical 2013,
 • Simulia - Abaqus 6.11,
 • Ansys

Pakiety programistyczne i symulacyjne:

 • MS Visual Studio 2008 2010,
 • Turbo Delphi,
 • Turbo C++,
 • Python,
 • MatLab.

Inne oprogramowanie:

 • Windows 7 Professional 64bit,
 • OpenOffice 3.3,
 • MS Visio 2010,
 • FireBird DB,
 • LaTeX (MikTeX 2.9).